Програми, методичні рекомендації та завдання

Повернутися на портал

Локальні акти з питань організації навчального процесу

html Положення про порядок підготовки, подання, обліку, захисту та зберігання курсових робіт Перегляд
html Положення про моніторинг знань студентами академії з урахуванням вимог Болонського процесу Перегляд
html Положення про порядок проведення заміру залишкових знань студентів Перегляд

Навчальна і виробнича практика

html Критерії оцінювання захисту звітів та матеріалів виробничої практики студентами 4 курсу денних інститутів Перегляд
html Робоча програма навчальної та виробничої практик для студентів інституту підготовки кадрів для органів юстиції України за спеціальністтю "Правознавство" (органи юстиції) Перегляд

Державні іспити

dir Питання до державного іспитуПерегляд
dir Посібники до державного іспитуПерегляд
денна форма навчання
html Питання до іспиту з земельного права (денна форма навчання) 2017 рік Перегляд
pdf Питання до іспиту з аграрного права для студентів денної форми навчання 2016 Завантажити
html Методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни Аграрне право Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Аграрне пра-во Перегляд
html Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни Земельне право Перегляд
html ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ ПО ДИСЦИПЛІНІ ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Перегляд
pdf Тематика курсових робіт з аграрного права Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Тематика кусових робіт з земельного права (2016) для студентів вечірнього факультету Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання до іспиту з дисципліни "Аграрне право" для студентів заочних і вечірнього факультетів, 2017 Завантажити
pdf Завдання до контрольних робіт з аграрного права для студентів заочної форми навчання Завантажити
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з навчальної дисципліни "Земельне право" (2016 рік) Завантажити
html Завдання до практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни Земельне право Перегляд
pdf Тематика курсових робіт з земельного права для студентів заочних факультетів 2017 Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Земельні спори та порядок їх розгляду" (2016 р.)Завантажити
денна форма навчання
html Адміністративне судочинство: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять для студентів магістратури денної форми навчання факультету публічного права та адміністрування Перегляд
html Тематика курсових робіт з адміністративного права та методичні рекомендації до їх виконання для студентів ІІ курсу денних факультетів першого (бакалаврського) рівня Перегляд
html Адміністративна відповідальність: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня Перегляд
html Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи з адміністративного права Перегляд
html Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення: навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу факультету правосуддя другого (магістерського) рівня Перегляд
pdf Питання для атестації здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни "Адміністративне право" 2016-2017 н. р. Завантажити
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Митне право" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Адміністративне судочинство" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Митне регулювання захисту прав інтелектуальної власності" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "Митне регулювання захисту прав інтелектуальної власності" Перегляд
html Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни "Адміністративне право" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Публічна служба" для студентів Інституту підготовкикадрів для органів юстиції України та Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ денної форми навчання магістерського рівня Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Публічна служба" для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України та Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ денної форми навчання магістерського рівня Перегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Адміністративне право" 2016-2017 н. р. Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни "Митне право" 2015-2016 навчальний рік Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Адміністративне право" 2016-2017 н.р. Завантажити
html Завдання до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адміністративне право" для студентів 2 курсу заочного факультету № 1 Перегляд
html Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Розгляд судами адміністративних справ" Перегляд
html Завдання до практичних занять і тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Митне право України" Перегляд
денна форма навчання
pdf АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ__питання до комплексного державного іспиту Завантажити
pdf ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО” Завантажити
html Програма навчальної дисципліни "Порівняльне адміністративне право" для студентів ІІ курсу Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Військова адміністрація" Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Військова адміністрація" Перегляд
pdf ПИТАННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ" Завантажити
html Тематика курсових робіт з адміністративного праваПерегляд
html Навчально-методичний посібник "Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ" Перегляд
html Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Адміністративне право" 2013-2014 навчальний рік Перегляд
html Положення про критерії оціювання знань та умінь студентів при проведенні поточного контролю Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „Адміністративне право” для студентів IІ курсу Перегляд
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни „Основи управління в органах внутрішніх справ” для студентів IV курсу Завантажити
заочна форма навчання
html Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “Адміністративне право” (2016-2017 навчальний рік)Перегляд
html Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Адміністративна відповідальність" Перегляд
html Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Митне право України" Перегляд
html Завдання до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адміністративне право” Перегляд
pdf Питання для підготовки до іспиту з митного права УкраїниЗавантажити
html Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни “Адміністративна відповідальність” (2014-2015 навчальний рік) Перегляд
html Тематика курсових робіт з митного права Перегляд
денна форма навчання
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Правовий режим майна суб’єктів господарювання та інвестиційна діяльність" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Господарське право", 4 курс, денна форма навчання Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Корпоративне право та корпоративне управління"Завантажити
pdf Питання до міждисциплінарного державного іспиту з навч. дисц. "Господарське право" та навч. дисц. "Судочинство в господарських судах"Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Актуальні проблеми господарського права" Завантажити
pdf Программа курсу "Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях" Завантажити
pdf Программа курсу "Право WTO та зовнішньоекономічні контракти" Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях" Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Право WTO та зовнішньоекономічні контракти" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципілни "Господарське право"Завантажити
pdf Программа навчальної дисципілни "Господарське право" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Господарське право" Завантажити
html Критерії оцінювання знань студентів під час проведення навчальних занять за дисципілною Господарське право Перегляд
вечірня форма навчання
pdf Питання до заліку із навчальної дисципліни "Господарське право" Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Господарське право. Особлива частина" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Інвестиційне право", для студентів вечірньої та заочної форми навчання Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Інвестиційне право" Завантажити
заочна форма навчання
pdf Тематика курсових робіт із навчальної дисципліни "Корпоративне право". Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Господарське право" Завантажити
html Теми курсових робіт з дисципліни Господарьске право_5 курс, заочна форма навчання Перегляд
html Завдання до контрольних робіт та практичних завдань за дисципліною "Господарське право", заочна форма навчанняПерегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Корпоративне право", заочний факультет, 5 курс Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Господарське право", заочний факультет, 4 курс Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни Право комунальної власності, заочний факультет, 6 курсЗавантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Інвестиційне право", для студентів вечірньої та заочної форми навчання Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Інвестиційне право" Завантажити
денна форма навчання
pdf Навчально-методичний посібник з дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з дисципліни "Муніципальне право" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Муніципальне право" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Державне право зарубіжних країн" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація НПА"Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник “Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація НПА” Завантажити
pdf Питання до іспиту з дисципліни "Державне право зарубіжних країн" Завантажити
pdf Питання до іспиту з дисципліни "Муніципальне право" Завантажити
pdf Питання до заліку зі спецкурсу “Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація НПА”Завантажити
html Навчально-методичний посібник з Державного права зарубіжних країн Перегляд
pdf Тематика курсових робіт з дисципліни "Муніципальне право" Завантажити
pdf Завдання до індивідуальної роботи з дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” Завантажити
pdf Завдання до індивідуальної роботи з дисципліни "Муніципальне право" Завантажити
pdf Завдання до індивідуальної роботи з дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" Завантажити
html Критерії оцінювання знань з дисциплін "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні", "Державне (конституційне) право зарубіжних країн", "Муніципальне право"" Перегляд
вечірня форма навчання
pdf Питання до іспиту з дисципліни "Державне право зарубіжних країн" Завантажити
html Навчально-методичний посібник з Державного права зарубіжних країн Перегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Виборче право та виборчий процес України" Завантажити
pdf Питання до іспиту з дисципліни "Державне право зарубіжних країн" Завантажити
pdf Питання до заліку "Організація місцевого самоврядування в Україні" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять та контрольної роботи “Організація місцевого самоврядування в Україні” Завантажити
html Навчально-методичний посібник з Державного права зарубіжних країн Перегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” Завантажити
pdf Завдання до практичних занять та контрольної роботи з Державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні Завантажити
pdf Завдання до практичних занять та контрольної роботи з Державного (конституційного) права зарубіжних країн Завантажити
денна форма навчання
html Навчально-методичний посібник для практ. занять та сам. роботи з навч. дисципліни "Екологічне право" для студентів денної форми навчанняПерегляд
html Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Екологічне право України" для студентів 4 курсу денної форми навчанняПерегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Екологічне право" 2017-2018 навчальний рік Завантажити
html Kритерії оцінювання знань і умінь студентів при поточному контролі (ПК) з навчальної дисципліни "Екологічне право України" Перегляд
html Критерії оцінювання знань і умінь студентів при поточному контролі (ПК) з навчальної дисципліни "Правове регулювання екологічної безпеки" Перегляд
вечірня форма навчання
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Екологічне право" 2017-2018 навчальний рік Завантажити
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та завдання для практичних занять з навчальної дисципліни “Екологічне право України” для студентів ІV курсу заочних та ІV курсу вечірнього факультетівПерегляд
заочна форма навчання
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та завдання для практичних занять з навчальної дисципліни “Екологічне право України” для студентів ІV курсу заочних та ІV курсу вечірнього факультетів Перегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Екологічне право" 2017-2018 навчальний рік Завантажити
денна форма навчання
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної форми навчанняЗавантажити
pdf Тематика наукових доповідей з навчальної дисципліни "Економічна теорія"Завантажити
html Програма навчальної дисципліни "Економічна теорія"Перегляд
html Критерії оцінювання та розподіл балів, присвоюваних студентам Перегляд
html ВИБІР СТУДЕНТІВ - НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА "ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ" Перегляд
html ВИБІР СТУДЕНТІВ - НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА "ЮРИДИЧНИЙ МАРКЕТИНГ Перегляд
html Інформаційний пакет до СОПП "Юридичний бізнес" 2016-2017 н.р. Перегляд
pdf Програма навчальної дисципілни "Введення до інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципілни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципілни "Експертиза об`єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципілни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Введення до інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципілни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Експертиза об`ектів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Тематика наукових доповідей зі спеціальності "Інтелектуальна власність" Завантажити
pdf Завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання до заліку "Введення до інтелектуальної власності"Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Експертиза об`ектів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання для заліку з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Економічна теорія" Завантажити
pdf Сертифікатна освітня професійна програма "Бізнес менеджмент"Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Економічна теорія" Завантажити
заочна форма навчання
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів заочної форми навчанняЗавантажити
html Програма навчальної дисципліни "Економічна теорія"Перегляд
pdf Програма навчальної дисципілни "Введення до інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципілни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципілни "Експертиза об`єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципілни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципілни "Введення до інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Експертиза об`ектів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання до іспиту "Введення до інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Експертиза об`ектів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання для заліку з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Економічна теорія" Завантажити
денна форма навчання
html ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ-ЮРИСТАМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Перегляд
html ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)" Перегляд
html СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АНГЛІЙСЬКА МОВА" Перегляд
html English for Law Students PART I Перегляд
html English for Law Students PART II Перегляд
html English for Law Students PART III Перегляд
html English for Law Students PART IV Перегляд
html English for Law Students PART V Перегляд
html English for Law Students PART VI Перегляд
html English for Law Students PART VII Перегляд
html КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ Перегляд
вечірня форма навчання
html ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ-ЮРИСТАМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Перегляд
html ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АНГЛІЙСЬКА МОВА" НА ІІ СЕМЕСТР Перегляд
html ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АНГЛІЙСЬКА МОВА" НА І СЕМЕСТР Перегляд
html СТРУКТУРА ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АНГЛІЙСЬКА МОВА" Перегляд
html СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АНГЛІЙСЬКА МОВА" Перегляд
html ЗАВДАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ АУДИТОРНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ТА ВЕЧІРНЬОГО ВІДДІЛЕННЯ Перегляд
заочна форма навчання
html СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АНГЛІЙСЬКА МОВА Перегляд
html СТРУКТУРА ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АНГЛІЙСЬКА МОВА Перегляд
html ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АНГЛІЙСЬКА МОВА" ІІ СЕМЕСТР Перегляд
html ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АНГЛІЙСЬКА МОВА" І СЕМЕСТР Перегляд
html ЗАВДАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ АУДИТОРНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ТА ВЕЧІРНЬОГО ВІДДІЛЕННЯ Перегляд
html ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "НІМЕЦЬКА МОВА" І СЕМЕСТР Перегляд
html ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "НІМЕЦЬКА МОВА" ІІ СЕМЕСТР Перегляд
денна форма навчання
html Робоча програма Англійська мова 3 6 7 10 ф-ти Правознавство Перегляд
html Робоча програма Німецька мова Правознавство Перегляд
html Робоча програма Англійська мова 7 ф-т МП Перегляд
html Робоча програма Англійська мова 7 ф-т МП Перегляд
html Робоча програма Англійська мова спеціалності 7 ф-т МП Перегляд
html Робоча програма Англійська мова спеціалності 7 ф-т МП Перегляд
html Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (французька)” для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (французька)” для студентів факультету підготовки юристів для МЗС УкраїниПерегляд
html Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Програма навчальної дисципліни Французька мова за професійним спрямуванням для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Програма навчальної дисципліни Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Програма навчальної дисципліни Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей: міжнародно-правовий ф-т Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей: міжнародно-правовий ф-т Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей: міжнародно-правовий ф-т Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей: франц. мова Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей: німецька мова Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей. Міжнародно-правовий факультет Перегляд
html Теорія та практика перекладу:Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей з дисципліни ПП 11Іноземнамовапрофесійногоспрямування Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей з дисципліни ПП 6 Іноземна мова Перегляд
html Робоча програма Теорія та практика перекладу 7 ф-т МП магістратура Перегляд
html Практикум Перекладу Міжнародне право Магістратура Перегляд
html Робоча програма Теорія та практика перекладу 7 ф-т МП Перегляд
html Мова спеціальності:Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей Перегляд
html Робоча програма Теорія та практика перекладу 7 ф-т МП Перегляд
заочна форма навчання
html Робоча програма Англійська мова Правознавство Перегляд
html Робоча програма Англійська мова 7 ф-т МП Перегляд
html Робоча програма Англійська мова 7 ф-т МП Перегляд
html Робоча програма Англійська мова спеціалності 7 ф-т МП Перегляд
html Робоча програма Англійська мова спеціалності 7 ф-т МП Перегляд
html Матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни “Іноземна мова (французька)” Перегляд
html Матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни “Іноземна мова (німецька)” Перегляд
html Матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни “Іноземна мова (англійська)” Перегляд
html Робоча програма Теорія та практика перекладу 7 ф-т МП магістратура Перегляд
html Практикум Переклад Міжнародне право Магістратура Перегляд
html Робоча програма Теорія та практика перекладу 7 ф-т МП Перегляд
html Робоча програма Теорія та практика перекладу 7 ф-т МП Перегляд
денна форма навчання
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "АНГЛІЙСЬКА МОВА" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "АНГЛІЙСЬКА МОВА" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "НІМЕЦЬКА МОВА" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "НІМЕЦЬКА МОВА" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "ФРАНЦУЗЬКА МОВА" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "ФРАНЦУЗЬКА МОВА" Перегляд
html Тестові завдання для самостійної роботи студентівПерегляд
html Структура білетуПерегляд
html Практичні завдання студентам-юристам для підготовки до іспиту з англійської Перегляд
html Law English: Vocabulary Exercises Перегляд
html Self-Check Exercises in Legal English Перегляд
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни "Іноземна мова" Завантажити
денна форма навчання
html Програма навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки"Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Правова інформація та комп`ютерні технології в юридичній діяльності"Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Інформаційні технології у судочинстві" Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та OT"Перегляд
html Навчально методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "ІТС"Перегляд
html Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни "Інформ. технол. у судочинстві" з ключами до виконання завданьПерегляд
html Програма навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах"Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні системи і технології" Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "ПІКТЮД" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні системи та технології" Перегляд
html Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни "Правова інформація та комп`ютерні технології в юридичній діяльності"Перегляд
html Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні технології у судочинстві" Перегляд
вечірня форма навчання
html Програма навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" Перегляд
html Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та OT"Перегляд
заочна форма навчання
html Програма навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Інформаційні технології у судочинстві" Перегляд
html Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність у Міжнародних відносинах" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні системи і технології" Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та OT"Перегляд
html Навчально методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "ІТС"Перегляд
html Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни "Інформ. технол. у судочинстві" з ключами до виконання завданьПерегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні системи та технології" Перегляд
html Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні технології у судочинстві"Перегляд
денна форма навчання
html Критерії оцінювання знань і умінь студентів Перегляд
pdf Програма навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” - Х., 2012. – 23 с.Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з самостійної роботи студентів з історії держави і права зарубіжних країн. – Х, 2012. – 28 с. Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з історії держави та права зарубіжних країнЗавантажити
pdf Тематика курсових робіт з історії держави і права зарубіжних країн. - Х., 2012. – 30 с. Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з самостійної роботи студентів з історії держави і права України. – Х., 2013. – 24 с. Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і семінарських занять з навчальної дисципліни Історія держави і права України Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з історії держави і права України (уклад.: В.Д. Гончаренко, М.Ш. Киян, Д.А. Шигаль та ін. – Х., 2012. – 29 с. Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Країнознавство”. − Х., 2012. − 21 с. Завантажити
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з історії держави і права УкраїниЗавантажити
pdf Титульна сторінка курсової, додається до роботи В ДВОХ ПРИМІРНИКАХ Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з країнознавства Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Програма навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” - Х., 2012. – 23 с.Завантажити
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з історії держави і права зарубіжних країн Завантажити
заочна форма навчання
pdf Плани семінарських занять, тематика контрольних робіт та методичні поради до їх виконання з Історії держави і права зарубіжних країнЗавантажити
pdf Програма навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” - Х., 2012. – 23 с.Завантажити
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з історії держави і права України Завантажити
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з історії держави і права зарубіжних країн Завантажити
pdf Плани семінарських занять, тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з історії держави і права України, 2016Завантажити
денна форма навчання
html Самостійна та індивідуальна робота з навчальної дисципліни _Конституційне право України Перегляд
pdf КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ _ КОНСТИТУЦІЙНА ЮРИСДИКЦІЯ для студентів II курсу другого (магістерського) рівня Факультету правосуддя Завантажити
pdf Питання до іспиту з конституційного права України Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни_Конституційна юрисдикціяЗавантажити
pdf Навчально-методичний посібник_Порівняльне конституційне правоЗавантажити
pdf Навчально-методичний Посібник Конституційно-правові засади свободи інформаціїЗавантажити
pdf Питання_Конституційно-правові засади свободи інформаціїЗавантажити
pdf Конституційне право України: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять Ч. 2 Завантажити
pdf Конституційне право України: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять Ч. 1 Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з конституційного права України та методичні рекомендації до їх написання для студентів Завантажити
pdf Критерії оцінювання з навчальної дисципліни_ Конституційне право УкраїниЗавантажити
pdf Критерії оцінювання_Порівняльне конституційне право Завантажити
pdf Конституційна юрисдикція_ навчально-методичний посібник для практичних занять для студентів II курсу другого (магістерського) рівня Факультету правосуддя Завантажити
pdf Питання з державного іспиту КПУ Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студента на іспиті з конституційного права України Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання до іспиту з конституційного права України Завантажити
pdf Питання до заліку Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з _Конституційного права України_ та методичні рекомендації Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання до іспиту з конституційного права України Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни _Конституційне право України_ та методичні рекомендації до їх написання для студентів ІІ курсу заочного факультету Завантажити
pdf Конституційна юрисдикція_ навчально-методичний посібник для практичних занять для студентів II курсу другого (магістерського) рівня Факультету правосуддя Завантажити
pdf Завдання до_Конституційно-правовий статус громадських об_єднань Завантажити
pdf Завдання для контрольних робіт та плани практичних занять зі спецкурсу _Права і свободи людини та громадянина_ для студентів V курсу заочних факультетів Завантажити
pdf КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ _ КОНСТИТУЦІЙНА ЮРИСДИКЦІЯЗавантажити
денна форма навчання
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Юридична психологія" Завантажити
pdf Екзаменаційні питання з КриміналістикиЗавантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Криміналістика"Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Практикум з криміналістики" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Юридична психологія" Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з Криміналістики та поради до їх виконання Завантажити
pdf Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія" Завантажити
pdf Питання до іспиту "СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА" Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія" Завантажити
pdf ПОЛОЖЕННЯ про критерії оцінювання знань і умінь студентів Завантажити
html Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Юридична психологія" Перегляд
вечірня форма навчання
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Юридична психологія" Завантажити
pdf Екзаменаційні питання з КриміналістикиЗавантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Криміналістика"Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія"Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Юридична психологія"Завантажити
html Питання до заліку з навчальної дисципліни "Криміналістика" Перегляд
заочна форма навчання
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Юридична психологія"Завантажити
pdf Екзаменаційні питання з КриміналістикиЗавантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Криміналістика"Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія"Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Юридична психологія"Завантажити
pdf Методичні поради та завдання до практичних занять і самостійної роботи з Юридичної психології Завантажити
pdf Методичні поради та завдання до практичних занять з Судової бухгалтерії Завантажити
pdf Методичні поради та завдання до практичних занять з Криміналістики Завантажити
html Питання до заліку з навчальної дисципліни "Криміналістика" Перегляд
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія" Завантажити
денна форма навчання
pdf ПИТАННЯ_ПКР_(Особлива_ч.__6_семестр) Завантажити
pdf ПИТАННЯ ПКР (Загальна частина, 4 семестр) Завантажити
pdf НМП Проблеми кваліфікації корупційних злочинів Завантажити
pdf Тематика курсових робіт. Загальна частина. 2 курс Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять (Особлива частина) Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять (Загальна частина) Завантажити
pdf Індивідуальна робота з навчальної дисципліни Кримінальне право України (Загальна частина) Завантажити
pdf Індивідуальна робота з навчальної дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з дисципліни Кримінальне право України (Загальна частина) Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) Завантажити
pdf КУРСОВІ РОБОТИ Особлива частина 2004 Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни Кваліфікаціязлочинів у сфері службово діяльності Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності Завантажити
pdf Програма КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, денний, заочний, 5,6 курс Завантажити
pdf Питання для ЗНО 4 курс Всі факультети Завантажити
pdf Програма курсу 2015 освітньо-кваліфікаційний рівень МагістрЗавантажити
pdf НАВЧАЛЬНО−МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Завантажити
pdf НАВЧАЛЬНО−МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Завантажити
pdf Список літератури для студентів факультету правосуддя Завантажити
pdf Питання для спецкурсу Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності Завантажити
pdf Программа дисципліни "Теорія та практика застосування кримінального законодавства" Завантажити
pdf Навчально-практичний посібник Злочини у сфері службової діяльності та проф діяльності, пов. з наданням публічних послуг Завантажити
pdf Методичні матеріали Призначення покарання 6 курс Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни Кримінальне право України Загальна та Особлива частини при поточному контролі Завантажити
pdf Методичні матеріали Призначення покарання 5 курс Завантажити
pdf Методичні матеріали Порівняльне кримінальне право Завантажити
pdf Методичні матеріали Призначення покарання 4 курс Завантажити
pdf Питання 3 курс (іспит) 2015-16 Завантажити
pdf Методичні матеріали ЄСПЛ Завантажити
pdf Методичні матеріали Звільнення від кримінальної відповідальності Завантажити
pdf Питання Теорія та практика застосування кримінального законодавства 2016 Завантажити
pdf Питання бакалавр Державний іспит-2017 Завантажити
pdf Перелік питань для держ. іспитів в 2017 "Магістр"Завантажити
pdf Питання_2_курс_іспит-2015 Завантажити
pdf Питання_для_самостійної_підготовки_до_підсумкової_контрольної_роботи_з_кримінального_права_(Особлива_частина__5-й_семестр Завантажити
pdf Питання_ПКР_для_студентів_(Загальна_частина). Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання ДЄК 2016-17 кримінальне право "Спеціаліст"Завантажити
pdf Питання 3 курс (іспит) 2015-16 Завантажити
pdf Питання бакалавр Державний іспит-2017 Завантажити
pdf Питання_3_курс_залік Завантажити
pdf Питання_2_курс_іспит-2015 Завантажити
pdf Питання до заліку 2 курс- заочний, вечірній 15-16 Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання ДЄК 2016-17 кримінальне право "Спеціаліст"Завантажити
pdf Завдання до контрольних робіт і практичних занять з дисципліни Кримінальне право (Особл_част_Заоч_ф.) Завантажити
pdf Методичні рекомендації та завдання до практичних занять і курсових робіт (Загальна ч. Заочн. ф.) Завантажити
pdf Питання для підготовки до заліку з НД Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації Завантажити
pdf Програма КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, денний, заочний, 5,6 курс Завантажити
pdf Список літератури для студентів факультету правосуддя Завантажити
pdf Программа дисципліни "Теорія та практика застосування кримінального законодавства" Завантажити
pdf Питання для підготовки до заліку з НД Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації Завантажити
pdf Питання 3 курс (іспит) 2015-16 Завантажити
pdf Питання Теорія та практика застосування кримінального законодавства 2016 Завантажити
pdf Питання бакалавр Державний іспит-2017 Завантажити
pdf Питання__3_курс_(экзамен)_2015-16 Завантажити
pdf Питання_3_курс_залік Завантажити
pdf Питання_2_курс_іспит-2015 Завантажити
pdf Питання до заліку 2 курс- заочний, вечірній 15-16 Завантажити
денна форма навчання
pdf Питання до заліку 3 курсу з Кримінального права України ч. Особлива 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до іспиту 3 курсу з Кримінального права України ч. Особлива 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до іспиту 2 курсу з Кримінального права України ч. Загальна 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до заліку 2 курсу з Кримінального права України ч. Загальна 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до ЗНО 4 курс всі факультети Завантажити
pdf Тематика курсовийї робіт з Загальної частини Кримінального права України Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Кримінальне право України" "Магістр" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України" ч. Загальна Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України" ч. Особлива Завантажити
pdf Індивідуальна робота з навчальної дисципліни Кримінальне право (Загальна частина) Завантажити
pdf Індивідуальна робота з навчальної дисципліни Кримінальне право (Особлива частина) Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з дисципліни Кримінальне право України (Загальна частина) Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) Завантажити
html Кримінальне право України і Англії Перегляд
html Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни Кримінальне право України Загальна та Особлива частини при поточному контролі Перегляд
pdf Питання для самостійної підготовки до підсумкової контрольної роботи з Кримінального права (Загальна частина, 3-й семестр) Завантажити
pdf Питання для самостійної підготовки до підсумкової контрольної роботи з Кримінального права (Особлива частина, 5-й семестр) Завантажити
pdf Питання для самостійної підготовки до підсумкової контрольної роботи з кримінального права (Загальна частина, 4-й семестр) Завантажити
pdf Питання для самостійної підготовки до підсумкової контрольної роботи з Кримінального права (Особлива частина, 6-й семестр) Завантажити
pdf Питання для державного іспиту з Кримінального права (бакалавр) 2017 р. Завантажити
pdf Питання для державного іспиту з Кримінального права (магістр) 2017 р. Завантажити
pdf ЗАВДАННЯ до практичних занять з навчальної дисципліни "Особливості кваліфікації військових злочинів" Завантажити
pdf ПРОГРАМА з навчальної дисципліни "Особливості кваліфікації військових злочинів" Завантажити
pdf ЗАВДАННЯ до практичних занять з навчальної дисципліни "Кваліфікація злочинів, досудове розслідування яких здійснюють слідчі ограни внутрішніх справ" Завантажити
pdf ПРОГРАМА з навчальної дисципліни "Кваліфікація злочинів, досудове розслідування яких здійснюють слідчі ограни внутрішніх справ" Завантажити
pdf Питання для заліку з навчальної дисципліни "Кваліфікація злочинів, досудове розслідування яких здійснюють слідчі ограни внутрішніх справ" Завантажити
pdf ПРОГРАМА з навчальної дисципліни "Міжнародне право України" Завантажити
pdf ПРОГРАМА з навчадьної дисципліни "Теорія та практика кваліфікації кримінальних правопорушень" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять з дисципліни з "Теорія та практика кваліфікації кримінальних правопорушень" Завантажити
pdf Робоча програма з навчальної дисципліни "Міжнародне кримінальне право" Завантажити
pdf Робочий план з навчальної дисципліни "Міжнародне кримінальне право" Завантажити
pdf Питання для колоквіумів з навчальної дисципліни "Міжнародне кримінальне право" Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Міжнародне кримінальне право" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО" Завантажити
pdf Робоча програма з навчальної дисципліни "КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО" Завантажити
заочна форма навчання
pdf Методичні рекомендації та завдання до практичних занять і курсових робіт (Загальна частина) Заочний факультет Завантажити
pdf Завдання до контрольних робіт і практичних занять з дисципліни Кримінальне право (Особлива частина) Заочний факультет Завантажити
pdf Питання для державного іспиту з Кримінального права (бакалавр) 2017 р. Завантажити
pdf Питання до заліку 2 курсу з Кримінального права України ч. Загальна 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до заліку 3 курсу з Кримінального права України ч. Особлива 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до іспиту 2 курсу з Кримінального права України ч. Загальна 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до іспиту 3 курсу з Кримінального права України ч. Особлива 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання для державного іспиту з Кримінального права (бакалавр) 2017 р. Завантажити
pdf Питання для державного іспиту з Кримінального права 6 курс 2016-2017 н.р. Завантажити
денна форма навчання
pdf Питання для іспиту з навчальної дисципліни "Прокурор у кримінальному провадженні" для студентів факультету правосуддя Завантажити
html Завдання та методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадження" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні" Перегляд
pdf ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "СУД У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ" Завантажити
html Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Кримінальний процес"Перегляд
html Навчально-методичний комплекс для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Досудове розслідування кримінальних правопорушень" Перегляд
pdf Питання для іспиту з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" Завантажити
html Навчально-методичний комплекс для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Прокурор у кримінальному провадженні" Перегляд
html Програма для комплексного державного іспиту з навчальних дисциплін Кримінальний процес, Основи прокурорської діяльності Перегляд
pdf Питання для заліку з навчальної дисципліни "Процесуальні акти-документи у кримінальному процесі" для студентів факультету правосуддяЗавантажити
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Кримінальний процес"Перегляд
html НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Кримінальний процес" Перегляд
pdf Питання для Державного іспиту для студентів факультету правосуддя Завантажити
html Положення про критерії оцінювання знань студентів при здійсненні поточного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" та Положення про індивідуальну роботу студентаПерегляд
pdf Питання до державного іспиту з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" для бакалаврів Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання до державного іспиту з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" Завантажити
pdf Питання для іспиту з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" Завантажити
html Програма навчальної дисципліни "Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні" Перегляд
заочна форма навчання
pdf Питання для іспиту з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Кримінальний процес"Завантажити
html Програма навчальної дисципліни "Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні" Перегляд
pdf Питання для державного іспиту з навчальної дисципліни "Кримінальний процес"Завантажити
pdf Завдання до контрольних робіт і практичних занять із навчальної дисципліни “Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні” Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни досудове розслідування у кримінальному провадженні Завантажити
pdf Судовий контроль у кримінальному провадженні Завантажити
pdf Питання для заліку СПД 4 курс заочний факультет № 1 Завантажити
денна форма навчання
pdf Тестові питання для ЗНО 303-403 Завантажити
pdf Тестові завдання до ЗНО 404-504 Завантажити
pdf Тестові питання для ЗНО 505-606 Завантажити
pdf Тестові питання для ЗНО 606-706 Завантажити
pdf Питання до комплексного державного іспиту "Кримінальний процес" Завантажити
html Тематика курсових робіт "Кримінальний процес"Перегляд
html Програма з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" Перегляд
html Зразок оформлення тез для VІ Всеукраїнської студентської наукової конференціїПерегляд
pdf Питання для заліку із предмету Досудове розслідування злочинів Завантажити
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять Перегляд
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні" Завантажити
pdf Тестові питання для підготовки до ЗНО для вступу в магістратуру Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточного контролю та підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" Завантажити
pdf ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни " Досудове розслідування кримінальних правопорушень" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Досудове розслідування кримінальних правопорушень" Завантажити
pdf Питання для іспиту з кримінального процесу Завантажити
html Питання для державного іспиту з кримінального процесу для студентів СКІ Перегляд
заочна форма навчання
html Тематика курсових робіт "Кримінальний процес"Перегляд
pdf Задачі на практичні заняття з навчальної дисципліни Судовий контроль у кримінальному провадженні Завантажити
pdf Питання для заліку із предмету Досудове розслідування кримінальних правопорушень Завантажити
pdf Питання до заліку із навчальної дисципліни "Кримінальний процес" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять "Судовий контроль у кримінальному провадженні"Завантажити
pdf Завдання до практичних занять 7 семестр "Кримінальний процес"Завантажити
pdf Питання до заліку "Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять "Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять 8 семестр "Кримінальний процес"Завантажити
pdf Питання до заліку "Судовий контроль у кримінальному провадженні" Завантажити
pdf Питання до іспиту "Кримінальний процес" Завантажити
pdf Питання до заліку із навчальної дисципліни "Правові основи ОРД" Завантажити
денна форма навчання
pdf КРИМІНОЛОГІЯ (критерії оцінювання знань та умінь студентів) Завантажити
html КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (навч. посібник для студ 5-го курсу денних факультетів і 4-го курсу 9-го фак-ту)Перегляд
html ПРАКТИКУМ З КВП (завдання до ПЗ)Перегляд
html КРИМІНОЛОГІЯ (програма)Перегляд
html КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (програма)Перегляд
pdf КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА (список літератури для підготовки до ПЗ, іспитів, написання індивідуальних і наукових робіт)Завантажити
html ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ (програма для студ 5 курсу 9-го фак)Перегляд
html КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (індивідуальна робота студентів)Перегляд
html КРИМІНОЛОГІЯ (Індивідуальна робота студентів)Перегляд
html ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ (Програма для магістрів Слідчо-криміналістичного ін-ту)Перегляд
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (програма, завдання до ПЗ, питання до іспиту, критерії оцінювання) Завантажити
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ( питання до іспиту) Завантажити
pdf Критерії оцінювання з ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ Завантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЧНА ВІКТИМОЛОГІЯ (завдання до практичних занять) Завантажити
html Завдання до ПЗ "Запобігання злочинності в місцях позбавлення волі" Перегляд
html Практикум з КВП Питання до заліку для студентів 9-го факультету Перегляд
html Завдання до ПЗ з "Особливості діяльності окремих підрозділів КВС" для студентів 9-го факультетуПерегляд
html Питання до заліку з "Особливості діяльності окремих підрозділів КВС" для студентів 9-го факультетуПерегляд
pdf Критерії оцінювання з КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА ОКР"Бакалавр"Завантажити
html Тематика курсових робіт з КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВАПерегляд
pdf КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (питання для іспиту) Завантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЧНА ВІКТИМОЛОГІЯ (тематика занять, критерії оцінювання, перелік літератури)Завантажити
pdf Питання для іспиту "ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ПРИВАТНІЙ СФЕРІ (Антикорупційний комплаєнс)" Слідчо-криміналістичний ін-т Завантажити
pdf Питання до заліку "ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ" Слідчо-криміналістичний інститут 2016рЗавантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЯ (Питання для іспиту 17-18 навч. рік)Завантажити
pdf Питання для іспиту "ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ" Слідчо-криміналістичний ін-т Завантажити
pdf Список літератури з КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА для підготовки до ПЗ, іспитів, написання індивідуальних, курсових і наукових робітЗавантажити
pdf Навчально-методичний посібник з Кримінології Завантажити
pdf ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ (питання до ІСПИТУ) 9 фак. Завантажити
pdf Завдання до практичних занять з Правової статистикиЗавантажити
pdf Питання до заліку з Правової статистикиЗавантажити
pdf Програма навч. дисципліни "Правова статистика" Завантажити
pdf Програма навч. дисципліни "Звільнення від відбування покарань" Завантажити
pdf Графіки тенденцій окремих видів злочинів в Україні (матеріали для підготовки до іспитів з кримінології) Завантажити
pdf Статистичні матеріали для підготовки до іспитів з кримінології Завантажити
html Питання для держ.комплексного іспиту з КВП і кримінології для студ. 9-го фак. 2017 Перегляд
html Критерії оцінювання знань та умінь студентів з КВП Магістратура 2017 Перегляд
pdf Тематика курсових робіт з КРИМІНОЛОГІЇ Завантажити
pdf Завдання до практичних занять "ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ" Завантажити
pdf Критерії оцінювання з КВП "Бакалавр" 9-й факультет Завантажити
pdf Завдання до практичних занять з "ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ" 9 фак Завантажити
pdf Список літератури з КРИМІНОЛОГІІза темами для підготовки до ПЗ, іспитів, написання індивідуальних і курсових робіт Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ"Завантажити
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ( питання до заліку) Завантажити
вечірня форма навчання
html Програма з кримінології Перегляд
html Програма з КВП Перегляд
pdf ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ (питання до заліку)Завантажити
pdf КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (питання для іспиту) Завантажити
pdf Питання для іспиту з КРИМІНОЛОГІЇ 15-16 навч. рік Завантажити
pdf Список літератури з КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА для підготовки до ПЗ, іспитів, написання індивідуальних і наукових робіт Завантажити
pdf Список літератури з КРИМІНОЛОГІІза темами для підготовки до ПЗ, іспитів, написання індивідуальних і курсових робіт Завантажити
pdf Програма навч. дисципліни "Звільнення від відбування покарань" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять "ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ" Завантажити
pdf Графіки тенденцій окремих видів злочинів в Україні (матеріали для підготовки до іспитів з кримінології) Завантажити
pdf Статистичні матеріали для підготовки до іспитів з кримінології Завантажити
html Тематика курсових робіт з КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВАПерегляд
pdf Список літератури з КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА для підготовки до ПЗ, іспитів, написання індивідуальних, курсових і наукових робітЗавантажити
pdf Тематика курсових робіт з КРИМІНОЛОГІЇ Завантажити
pdf Список літератури з КРИМІНОЛОГІІза темами для підготовки до ПЗ, іспитів, написання індивідуальних і курсових робіт Завантажити
заочна форма навчання
html Програма з кримінології Перегляд
html Програма з КВП Перегляд
pdf КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (питання для іспиту) Завантажити
pdf ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ (питання до заліку)Завантажити
html Завдання для контрольних робіт і практ. занят. з КВП для студентів заочного факультетуПерегляд
html Завдання до ПЗ з кримінології для студенів заочного факультету Перегляд
pdf Завдання для контрольних робіт з навч. дисципліни "Запобігання злочинів" Завантажити
pdf Програма навч. дисципліни "Запобігання злочинів" Завантажити
pdf Питання зля заліку "ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНІВ" для заочного факультету Завантажити
pdf Список літератури з КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА для підготовки до ПЗ, іспитів, написання індивідуальних і наукових робіт Завантажити
pdf Список літератури з КРИМІНОЛОГІІза темами для підготовки до ПЗ, іспитів, написання індивідуальних і курсових робіт Завантажити
pdf ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ (завдання до контрольних робіт) Заочний фак-т Завантажити
pdf Програма навч. дисципліни "Звільнення від відбування покарань" Завантажити
pdf Статистичні матеріали для підготовки до іспитів з кримінології Завантажити
pdf Графіки тенденцій окремих видів злочинів в Україні (матеріали для підготовки до іспитів з кримінології) Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з КРИМІНОЛОГІЇ Завантажити
pdf Завдання до практичних занять "ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ" Завантажити
pdf Питання для іспиту з КРИМІНОЛОГІЇ 15-16 навч. рік Завантажити
pdf Список літератури з КРИМІНОЛОГІІза темами для підготовки до ПЗ, іспитів, написання індивідуальних і курсових робіт Завантажити
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ( завдання до практичних занять та самостійної роботи, література,питання до заліку)Завантажити
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ( питання до заліку) Завантажити
денна форма навчання
pdf Плани семінарських занять з "Етики" для денних факультетів Завантажити
pdf План семінарських занять з "Етики" для студентів 3 курсу денних факультетів Завантажити
pdf Плани семінарських занять з Естетики для денних факультетів Завантажити
pdf Питання для іспиту з "Ділової української мови" для VII факультету Міжнародні відносини Завантажити
pdf Питання до іспиту з "Української культури" 2015-16 Завантажити
pdf Теми рефератів з "Української мови (за правознавчим спрямуванням)" для 2 курсу Завантажити
pdf Теми практичних занятть і завдання з "Української мови (за правознавчим спрямуванням)" для 2 курсу Завантажити
pdf План практичних занятть з "Української мови (за правознавчим спрямуванням)" для 2 курсу Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з "Української мови (за правознавчим спрямуванням)" Завантажити
pdf План практичних занять та завдання з "Української мови (за правознавчим спрямуванням)" для 3 курсу Завантажити
pdf Варіанти контрольних робіт з "Української мови (за праознавчим спрямуванням)" для 3 курсу Завантажити
pdf Питання до іспиту з "Української мови (за правознавчим спрямуванням)" для 3 курсу Завантажити
pdf Аналіз документа Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з "Української культури" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з "Українскої культури" для 1 курсу денних факультетів Завантажити
pdf Самостійна робота студентів з "Української культури" Завантажити
pdf Вибірковий словник термінів з "Української мови (за правознавчим спрямуванням)" для 3 курсу Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання до іспиту з "Історії української культури" для студентів вечірнього та заочних факультетівЗавантажити
pdf Питання до заліку з "Естетики" для студентів заочних та вечірнього факультетів Завантажити
pdf Питання для іспиту з "Української мови (за правознавчим спрямуванням)" для денної і вечірньої форми навчання Завантажити
pdf План практичних занятть з "Української мови (за правознавчим спрямуванням)" для вечірнього факультету Завантажити
заочна форма навчання
pdf ПЛАНИ семінарських занять з естетики Завантажити
pdf Варіанти контрольних робіт з "Української мови (за правознавчим спрямуванням)" для заочних факультетів Завантажити
pdf Питання з "Етики" для заочних факультетів Завантажити
pdf Питання для іспиту з "Української мови (за правознавчим спрямуванням)" для заочних факультетів Завантажити
pdf Плани семінарських занять з Етики для заочних факультетів Завантажити
pdf питання для заліку з "Етики" для студентів заочних факультетів Завантажити
pdf Питання до заліку з "Естетики" для студентів заочних та вечірнього факультетів Завантажити
pdf Питання до іспиту з "Української культури" 2015-16 Завантажити
pdf Плани практичних занятть з "Української мови (за правознавчим спрямуванням)" для заочного факультету Завантажити
pdf Методичні матеріали з "Української культури" для заочного факультету Завантажити
pdf Навчально-методичні матеріали з "Історії української культури" для заочних факультетів Завантажити
денна форма навчання
pdf Питання до іспиту з курсу "ЛОГІКА" Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання до іспиту з курсу "ЛОГІКА" Завантажити
pdf питання з юридичної аргументації Завантажити
денна форма навчання
html навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни МІЖНАРОДНЕ ПРАВО Перегляд
pdf Питання до державного іспиту з дисципліни "Міжнародне право" (7 ф-т - міжнародне право, денна) Завантажити
pdf Питання до іспиту "Право міжнародних організацій" Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з дисципліни "Міжнародне право", спеціальність "Міжнародні відносини" Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з дисципліни "Право Європейського Союзу" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Право розв`язання міжнародних спорів" (7 ф-т - міжнародне право, денна) Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з дисципліни "Міжнародне право" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Міжнародне право" Завантажити
pdf Питання до державного іспиту з дисципліни "Міжнародне приватне право" (081 "Право", ступінь "Магістр") Завантажити
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Право Європейського Союзу" Перегляд
pdf Навчально-методичний посібник з дисципліни "Міжнародне право" Завантажити
pdf Питання до комплексного державного іспиту з дисципліни "Міжнародне право та право ЄС" (081 "Право", ступінь "Магістр") Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Історія міжнародного права" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Європейська конвенція по захисту прав людини та основоположних свобод" Завантажити
pdf Тести з навчальної дисципліни Міжнародне приватне право Завантажити
pdf навчально методичний посібник за навчальною дисципліною Дипломатичне та консульське право Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни Дипломатичний протокол Завантажити
pdf програма навчальної дисципліни Право Європейського Союзу Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни Право міжнародних організацій Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни Міжнародне гуманітарне право Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з дисципліни "Міжнародне приватне право" Завантажити
pdf Посібник для комплексного державного іспиту з міжнародного права та права ЄС Завантажити
pdf Тести з навчальної дисципліни "Право ЄС" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Право міжнародних договорів" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне правосуддя" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Універсальні та регіональні системи захисту прав людини" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Право міжнародної відповідальності" Завантажити
pdf Програма для державного іспиту з міжнародного приватного права Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Право міжнародної безпеки" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне гуманітарне право" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Право зовнішніх зносин (у т.ч. Дипломатична та консульська служба)" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне економічне право" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Дипломатія України" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол та етикет" (спеціальність "Міжнародне право") Завантажити
pdf Програма для комплексного державного іспиту з міжнародного права та права ЄС Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол та етикет" (спеціальність "Право") Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Історія дипломатії" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Право ЄС" Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне право" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Європейська конвенція по захисту прав людини та основоположних свобод" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Право ЄС" Завантажити
заочна форма навчання
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" для студентів заочної форми навчання Завантажити
pdf Питання до державного іспиту з дисципліни "Міжнародне право" (7 ф-т - міжнародне право, заочна) Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Європейська конвенція по захисту прав людини та основоположних свобод" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Право ЄС" Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Європейська конвенція по захисту прав людини та основоположних свобод" Завантажити
html Тематика практичних занять з навчальної дисципліни "Міжнародне право" для студентів 4 курсу заочної форми навчанняПерегляд
html Завдання до контрольніх робіт з навчальної дисципліни "Міжнародне право" для студентів заочної форми навчання. Перегляд
html Самостійна робота Перегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Європейська конвенція по захисту прав людини та основоположних свобод" Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Європейська конвенція по захисту прав людини та основоположних свобод" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Міжнародне право" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" Завантажити
pdf Плани практичних занять з навчальної дисципліни Право Європейського Союзу Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Правові аспекти європейської інтеграції" Завантажити
html Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Право Європейського Союзу" для студентів заочної форми навчання Перегляд
pdf Питання з дисципліни "Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю", для студентів факультету правосуддя Завантажити
денна форма навчання
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇЗавантажити
pdf Питання з дисципліни "Управління кадрами та ресурсами в суді" Завантажити
pdf НПК "Організація діяльності прокуратури" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Судове адміністрування" (ІПКОЮ) Завантажити
pdf ПИТАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Завантажити
pdf Питання до державного іспиту з дисципліни "Судове право" (8 ф-т) Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ для всіх факультетів, крім ІПКОП Завантажити
pdf Питання до заліку з дисципліни "Адвокат у судочинстві" Завантажити
pdf ПРОГРАМА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН "КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС" та "ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" Завантажити
pdf НПК "Судове адміністрування" Завантажити
pdf НПК "Організація судових та правоохоронних органів" Завантажити
pdf ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ Завантажити
pdf НПК "Організація діяльності адвокатури України" Завантажити
pdf Питання до іспиту з дисципліни "Судові системи та порівняльне судове право" Завантажити
pdf ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ "СУДОВА МЕДИЦИНА І СУДОВА ПСИХІАТРІЯ" Завантажити
pdf НПК "ТАКТИКА І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРОКУРАТУРИ" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Організація роботи суду" Завантажити
pdf ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ „ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АДВОКАТУРИ” Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ для студентів ІПКОП Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АДВОКАТУРИ Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів" Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни "Судове право" Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ Завантажити
pdf Екзаменаційні питання з навчального дисципліни "Основи прокурорської діяльності" Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Судова медицина та психіатрія" Завантажити
pdf НПК з навчальної дисципліни “Судове право”Завантажити
pdf НПК "Судовий кадровий менеджмент" Завантажити
pdf Питання до іспиту "СУДОВЕ ПРАВО" Завантажити
pdf НПК "ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" для Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Завантажити
pdf НПК з навчальної дисципліи "КОМУНІКАЦІЇ СУДУ" Завантажити
pdf НПК "ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" для всіх факультетів Завантажити
pdf Питання до іспиту з ОСПО Завантажити
pdf Питання до іспиту з "Судового права" для 8-го факультету Завантажити
pdf НПК "Управління кадрами та ресурсами в суді" Завантажити
вечірня форма навчання
pdf ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З "ОСНОВ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" ДЛЯ ВЕЧІРНЬОГО ФАКУЛЬТЕТУ Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з "Основ прокурорської діяльності" для вечірнього факультету Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності" та методичні поради до їх виконання Завантажити
заочна форма навчання
pdf Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Судове адміністрування" для 8 ф-ту Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Організація роботи в органах прокуратури" Завантажити
pdf Питання з Судового права Завантажити
pdf ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З "ОСНОВ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" Завантажити
pdf Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності" (для заочного факультету) Завантажити
pdf Екзаменаційні питання з дисципліни "СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ"Завантажити
pdf Екзаменаційні питання з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ" для заочного ф-ту Завантажити
денна форма навчання
html Методичні рекомендації для індивідуальної роботи з цивільного захисту та охорони праці в галузі Перегляд
html Навчально-методичний посібник для семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Цивільний захист та охорона праці в галузі” Перегляд
html Телефон управління СБУ в Харківській області Перегляд
html Інструкція щодо дій групи підтримки порядку в гуртожитку університету в умовах кризових ситуацій Перегляд
html Слайди – дії при виникненні загрози терористичного акта Перегляд
html Критерії оцінювання знань та умінь студентів при проведенні поточного та підсумкового контролю з дисципліни Цивільний захист і охорона праці в галузі Перегляд
вечірня форма навчання
html Телефон управління СБУ в Харківській області Перегляд
html Інструкція щодо дій групи підтримки порядку в гуртожитку університету в умовах кризових ситуацій Перегляд
html Слайди – дії при виникненні загрози терористичного акта Перегляд
заочна форма навчання
html Інструкція щодо дій групи підтримки порядку в гуртожитку університету в умовах кризових ситуацій Перегляд
html Телефон управління СБУ в Харківській області Перегляд
html Слайди – дії при виникненні загрози терористичного акта Перегляд
денна форма навчання
pdf Екзаменацiйнi питання 3 курсу "Соцiологiя" для денних факультетiвЗавантажити
pdf Конфліктологія (питання до заліку)Завантажити
pdf Питання до залiку з курсу "Ораторське мистецтво"Завантажити
pdf Екзаменаційні питання "Політологія" 2 курс Завантажити
pdf Індивідуальна робота з навчальної дисципліни “Конфліктологія” методичні поради та завданняЗавантажити
pdf "Конфліктологія" навчальний посібникЗавантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Конфліктологія”Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни “Конфліктологія”Завантажити
pdf Індивідуальна робота з навчальної дисципліни “Ораторське мистецтво”Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Ораторське мистецтво”Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни “Ораторське мистецтво”Завантажити
pdf Індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни “Політологія”Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Політологія”Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни “Політологія”Завантажити
pdf Індивідуальна робота з навчальної дисципліни “Соціологія”:методичні поради та завдання Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни “Соціологія”Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань студентів Завантажити
заочна форма навчання
pdf Контрольні питання з курсу “Соціологія”Завантажити
pdf Екзаменаційні питання "Політологія" 2 курс Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни “Ораторське мистецтво”Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни “Політологія”Завантажити
денна форма навчання
pdf Питання до іспиту з предмету "Порівняльне правознавство" для студентів денної форми навчання (2015 - 2016 н.р.) Завантажити
html Програма навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Порівняльне правознавство" Перегляд
pdf Екзаменаційні питання з предмету "Теорія держави і права" до Атестації здобувачів вищої освіти 4-го курсу 2015-2016 н.р. Завантажити
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з курсу "Теорія держави і права" 2015-2016 н.р. Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" на 2016-2017 н.р. Завантажити
html Програма навчальної дисципліни “Загальна теорія держави і права” (напрям підготовки “Міжнародне право”) Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Правничі системи сучасності" для студентів денної форми навчання Перегляд
pdf Питання до заліку з дисципліни "Методологія та логіка наукових досліджень" для денної і заочної форми навчання студентів спеціальності "Інтелектуальна власність" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Методологія та логіка наукових досліджень" Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з теорії держави і права для студентів 1 курсу 2015-2016 н.р. Завантажити
html Теми есе для студентів денних факультетів (І та ІІ семестри 2015 – 2016 н.р.) Перегляд
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Правничі системи сучасності" для студентів 2 курсу міжнародно–правового факультету денної форми навчання спеціальності "Правознавство" Завантажити
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з курсу "Загальна теорія держави і права" для студентів 7 ф-ту напряму підготовки "Міжнародні відносини" (2015 - 2016 н.р.)Завантажити
html Програма навчальної дисципліни “Історія вчень про державу і право” Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Правничі системи сучасності" для студентів денної форми навчання Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Теорія держави і права" Перегляд
pdf Питання до іспиту з предмету "Історія вчень про державу і право" 2016 - 2017 н.р. Завантажити
pdf Інформаційний пакет із сертифікатної освітньої професійної програми "Юрист-правозахисник" Завантажити
html Критерії оцінювання знань студентів з теорії держави і права Перегляд
вечірня форма навчання
pdf Екзаменаційні питання з предмету "Теорія держави і права" до атестації здобувачів вищої освіти (4 курс) 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з курсу "Теорія держави і права" 2015-2016 н.р. Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" на 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до заліку з предмету "Теорія держави і права" 2016 - 2017 н.р. Завантажити
заочна форма навчання
pdf Екзаменаційні питання з предмету "Теорія держави і права" до атестації здобувачів вищої освіти (4 курс) 2016-2017 н.р. Завантажити
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Правничі системи сучасності" для студентів заочної форми навчання Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Перегляд
html Тематика курсових робіт з теорії держави і права для студентів І та ІІ курсів вечірньго та заочного факультетів Перегляд
html Плани практичних занять з навчальної дисципліни “Теорія держави і права” для студентів I, II курсів заочної форми навчання Перегляд
html Плани практичних занять з навчальної дисципліни “Юридична деонтологія” для студентів I, II курсів заочної форми навчання Перегляд
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" на 2016-2017 н.р. Завантажити
html Програма навчальної дисципліни “Загальна теорія держави і права” (напрям підготовки “Міжнародне право”) Перегляд
pdf Питання до іспиту з курсу "Правничі системи сучасності" (для студентів 7 ф-ту заочної форми навчання напряму підготовки "Міжнародне право") (2015-2016 навч. рік) Завантажити
pdf Питання до заліку з предмету "Теорія держави і права" 2016 - 2017 н.р. Завантажити
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з теорії держави і права на 2015 - 2016 н.р. Завантажити
денна форма навчання
html Навчально-методичний посібник з пенсійного забезпечення для студентів 4 курсу денного факультету № 10Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення" для студентів 5 курсу, 2 ф-ту. Перегляд
html Питання для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни "Трудове право" (2016-2017 н. р.)Перегляд
pdf НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ Завантажити
pdf Питання з права соціального забезпечення (іспит) 10 ф., 4 курс 2016-2017н.р. Завантажити
html Перелік питань з навчальної дисципліни "Трудові спори та порядок їх розгляду" для 8 факультету Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "Трудове право" для студентів 2 -3 курсів денних Інститутів, факультетів. Перегляд
pdf Програмні запитання "МІЖНАРОДНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ" 2016-2017 н.р.Завантажити
pdf Методичні рекомендації з проходження виробничої практики Завантажити
html НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для самостійної роботи та практичних завдань з навчальної дисципліни ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ Перегляд
pdf Питання для самостійної підготовки студентів до державного іспиту з дисципліни "Трудове право" (2015-2016 н. р.) Завантажити
html ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ Перегляд
html Навчальний посібник "ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (3 частина). Перегляд
html Навчальний посібник "ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (2 частина). Перегляд
html Навчальний посібник "ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (1 частина). Перегляд
html Навчальний посібник "Практикум з пенсійного забезпечення" (2частина). Перегляд
html Навчальний посібник "Практикум з пенсійного забезпечення" (1 частина). Перегляд
html Навчальний посібник "ТРУДОВІ СПОРИ І ПОРЯДОК Ї Х РОЗГЛЯДУ". Перегляд
html Навчальний посібник "ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ". Перегляд
html Навчальний посібник "МІЖНАРОДНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ". Перегляд
pdf Питання для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни "Пенсійне забезпечення на пільгових умовах" (2015-2016 н. р.) Завантажити
pdf Питання для самостійної підготовки студентів Господарсько-правового факультету до іспиту з дисципліни "Право соціального забезпечення" (2015-2016 н. р.) Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Практикум з пенсійного забезпечення" для студентів 5 курсу, 10 ф. Завантажити
html Питання для державного іспиту з предмету "Право пенсійного забезпечення" для студентів 10 факультету (2016 – 2017 н.р.)Перегляд
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Організація роботи в органах Пенсійного фонду України" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник "Трудові спори та порядок іх розгляду". Денна форма навчання Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Трудове право" для студентів 3 курсу денних та вечірнього факультетів Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни "Трудове право". Завантажити
html НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для самостійної роботи та практичних завдань з навчальної дисципліни " ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ " Перегляд
вечірня форма навчання
html Питання для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни "Трудове право" (2017-2018 н. р.)Перегляд
pdf Перелік питань з навчальної дисципліни "Трудове право" до заліку для студентів 3 курсу вечірнього факультету, 2015 - 2016 н.р. Завантажити
html Програма навчальної дисципліни "Трудове право" Перегляд
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Трудове право" для студентів 3 курсу денних та вечірнього факультетів Завантажити
заочна форма навчання
html Завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення" для студентів 6 курсу заочних факультетівПерегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Трудове право" для студентів 3 курсу заочних факультетів Перегляд
html Перелік питань з навчальної дисципліни "Трудові спори та порядок їх розгляду" для 8 факультету Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Трудове право" Перегляд
html Перелік питань з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення" для студентів 6 курсу заочних факультетів, 2017-2018 н.р.Перегляд
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Трудове право" для студентів 4 курсу заочних факультетівЗавантажити
pdf Навчально-методичний посібник "Трудові спори та порядок іх розгляду". Заочна форма навчання Завантажити
html Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни "Трудове право" (2 курс заочні факультети 2016-2017 н.р.)Перегляд
html Питання до іспиту студентам 4 го курсу з дисципліни Трудове право 2017-2018 н.р. Перегляд
денна форма навчання
pdf Питання для підготовки до заліку з дисципліни "Філософія права" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Філософія" Завантажити
html Критерії оцінювання з навчальної дисципліни "Філософія" Перегляд
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Філософія права" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Філософія" Завантажити
pdf Питання до заліку до дисципліни "Філософські проблеми правового виховання Завантажити
html Правова герменевтика та правова епістемологія (лекція до теми №11 курсу "Філософія права") Перегляд
денна форма навчання
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з податкового права Перегляд
pdf Навчально-методичний посібник з фінансового права Завантажити
pdf питання до іспиту з фінансового права Завантажити
html Положення кафедри фінансового права про критерії оцінювання якості знань і умінь студентів Перегляд
заочна форма навчання
pdf питання до іспиту з податкового права Завантажити
pdf Тематика контрольних робіт з податкового права Завантажити
pdf тематика курсових робіт з фінансового права Завантажити
денна форма навчання
pdf Питання до державного іспиту з Цивільного права України (бакалавр)Завантажити
pdf Програма з основ римського приватного права Завантажити
pdf Питання з основ римського приватного права (залік) Завантажити
pdf Программа з цивільного права України Завантажити
pdf Навчально-методичкий посібник з цивільного права України ч. 1 Завантажити
pdf Питання з цивільного права України ч. 1 (екзамен) Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з цивільного права України ч. 2 Завантажити
pdf Питання з цивільного права України ч. 2 (екзамен)Завантажити
pdf Программа з сімейного права України Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з сімейного права України Завантажити
pdf Питання для державних іспитів з цивільного права України Завантажити
html Критерії оцінювання знань та умінь студентів Перегляд
pdf Питання до заліку сімейне право Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання з цивільного права ч. 1 (залік)Завантажити
pdf Питання з цивільного права ч. 1 (екзамен) Завантажити
pdf Питання з основ римського приватного права (залік) Завантажити
pdf Питання з цивільного права ч. 2 (залік) Завантажити
pdf Питання з цивільного права ч. 2 (екзамен) Завантажити
pdf Программа з цивільного права Завантажити
pdf Методичка для курсових робіт з цивільного права Завантажити
pdf Питання з сімейного права (залік) Завантажити
pdf Програма з сімейного права Завантажити
pdf Питання для державного іспиту з цивільного права (бакалавр)Завантажити
pdf Питання для заліку Право інтелектуальної власності Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання до державного іспиту з Цивільного права України (бакалавр) Завантажити
pdf Програма з основ римського приватного права Завантажити
pdf Методичні рекомендації з основ римського приватного права Завантажити
pdf Питання з основ римського приватного права (залік) Завантажити
pdf Методичні рекомендації з цивільного права (ч. 1) Завантажити
pdf Питання з цивільного права ч. 1 (залік) Завантажити
pdf Питання з цивільного права ч. 1 (екзамен) Завантажити
pdf Методичні рекомендації з цивільного права ч. 2 Завантажити
pdf Питання з цивільного права ч. 2 (залік) Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з цивільного права Завантажити
pdf Питання з цивільного права ч. 2 (екзамен) Завантажити
pdf Завдання до практичних занять з сімейного права Завантажити
pdf Питання з сімейного права (залік) Завантажити
pdf Питання з права інтелектуальної власності (залік) Завантажити
pdf Питання для державних іспитів з цивільного права (магістр)Завантажити
денна форма навчання
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з цивільного права України ч. 2 Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з цивільного права України ч. 1 Завантажити
pdf Програма з основ римського приватного права Завантажити
pdf Програма з цивільного права України Завантажити
pdf Питання до ыспиту з цивыльного права ч.2 Завантажити
html Критерії оцінювання знань та умінь студентів Перегляд
pdf Питання до державного іспиту з навчальної дисципліни цивільне право України Завантажити
pdf Питання з цивільного права ч. 1 Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з сімейного права України Завантажити
pdf Програма з навчальної дисципліни Сімейне право України Завантажити
pdf Питання з сімейного права Завантажити
pdf Питання з римського приватного права Завантажити
заочна форма навчання
pdf Завдання до практичних занять з дисципліни цивільне право України Завантажити
pdf Завдання допрактичних занять з навчальної дисципліни Сімейне право Завантажити
pdf Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни цивільне право України Завантажити
pdf ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з цивільного права Завантажити
pdf Питання для державних іспитів з цивільного права для заочного факультету Завантажити
pdf МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА“ Завантажити
pdf Питання з предмету право інтелектуальної власності Завантажити
pdf Питання з римського приватного права Завантажити
pdf Питання з цивільного та сімейного права ч. 2 Завантажити
pdf Питання з цивільного та сімейного права ч. 1 Завантажити
денна форма навчання
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з начальної дисципліни "Судочинство в господарських судах"Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів із цивільних справ" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів 5 курсу факультету № 4 Перегляд
html Матеріали для практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний комерційний арбітраж” Перегляд
html Програма та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Міжнародний цивільний процес" Перегляд
html Навчально-методичний посібник "Теорія та практика нотаріату" Перегляд
html Навчально-методичний посібник "Прокурор у цивільному процесі" Перегляд
html Питання на КОМПЛЕКСНИЙ ІСПИТ з навчальної дисципліни ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС Перегляд
html Методичні поради та тематика КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС Перегляд
html Навчально-методичний посібник Провадження у справі до судового розгляду (електронне видання) Перегляд
html Питання на КОМПЛЕКСНИЙ ІСПИТ з навчальної дисципліни ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ Перегляд
pdf питання до іспиту з навчальної дисципліни "ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС" Завантажити
pdf питання до іспиту з навчальної дисципліни "ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Нотаріат" Завантажити
html Теорія та практика застосування цивільного процесуального законодавства Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Нотаріальний процес та система нотаріальних дій" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "Розгляд судами окремих категорій справ" Перегляд
html Навчально-методичний посібник для практичних занять з навчальної дисципліни"Цивільний процес" Перегляд
html Навчально-методичний посібник "Альтернативні форми розгляду цивільних справ" електронне видання Перегляд
html Навчально-методичний посібник "Перегляд судових рішень у цивільному судочинстві" (електронне видання) Перегляд
html Навчально-методичний посібник "Нотаріат та нотаріальні дії консульських установ" (електронне видання) Перегляд
html Навчально-методичний посібник "Теорія та практика виконавчого провадження" (електронне видання) Перегляд
html Навчально-методичний посібник "Порівняльний цивільний процес" (електронне видання) Перегляд
pdf Методичні матеріали з навчальної дисципліни "Цивільний процес" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Виконавче провадження" 2015-2016 н.р. Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни "Цивільний процес" Завантажити
pdf Методичні матеріали з навчальної дисципліни "Цивільний процес" Завантажити
pdf Робоча програма "Теорія та практика застосування цивільного процесуального законодавства" Завантажити
html Питання до навчальної дисципліни Провадження у справах до судового розгляду Перегляд
вечірня форма навчання
html Методичні поради та тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" Перегляд
html Питання до заліку з дисципліни "Цивільний процес" 2017-2018 н.р. Перегляд
заочна форма навчання
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Цивільний процес" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Судочинство в господарських судах" Перегляд
pdf Питання до заліку з дисципліни "Цивільний процес " 2017-2018 н.р.Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Теорія та практика застосування цивільного процесуального законодавства" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Судочинство окремих категорій господарських справ" Завантажити
pdf Питання до державних іспитів з навчальної дисципліни "Цивільний процес" 2016-2017 н.р. Завантажити
заочна форма навчання
pdf Розклад занять з 25.09 по 13.10 Завантажити
pdf Криміналістика. Питання до заліку Завантажити
pdf Графік навчального плану Завантажити
pdf Трудове право. Тематика курсових робіт Завантажити
pdf Трудове право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Аграрне право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Графік чергувань викладачів у І семестрі 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Історія української культури. Питання до іспиту Завантажити
pdf Медичне право. Питання до заліку Завантажити
pdf Графік навчального процесу на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Екологічне право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Аграрне право. Завдання до контрольних робіт Завантажити
pdf Екологічне право. Завдання до контрольних робіт Завантажити
заочна форма навчання
pdf Графік навчального плану на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Графік навчального процесу на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Графік навчального процесу на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Графік чергувань викладачів у І семестрі 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Графік чергувань викладачів у І семестрі 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Графік навчального плану на 2017-2018 н.р. Завантажити
заочна форма навчання
pdf Докази і доказування у цивільному судочинстві. Питання до заліку Завантажити
pdf Графік чергувань викладачів у І семестрі 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Кримінальне право. Питання до заліку Завантажити
pdf Графік навчального процесу на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Кримінальний процес. Питання до заліку Завантажити
pdf Цивільне право. Питання до заліку Завантажити
pdf Міжнародне право. Завдання до контрольних робіт Завантажити
pdf Цивільний процес. Питання до заліку Завантажити
pdf Міжнародне право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Графік навчального плану на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Трудове право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Трудове право. Тематика курсових робіт Завантажити
заочна форма навчання
pdf Графік навчального процесу на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Графік навчального плану на 2017-2018 н.р. (базова вища освіта) Завантажити
pdf Графік навчального плану на 2017-2018 н.р.(базова середня освіта) Завантажити
pdf Графік чергувань викладачів у І семестрі 2017-2018 н.р. Завантажити
заочна форма навчання
pdf Графік навчального плану на 2017-2018 н.р.Завантажити
pdf Графік чергувань викладачів у І семестрі 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Графік навчального процесу на 2017-2018 н.р. Завантажити