Програми, методичні рекомендації та завдання

Повернутися на портал

Локальні акти з питань організації навчального процесу

html Положення про порядок підготовки, подання, обліку, захисту та зберігання курсових робіт Перегляд
html Положення про моніторинг знань студентами академії з урахуванням вимог Болонського процесу Перегляд
html Положення про порядок проведення заміру залишкових знань студентів Перегляд

Навчальна і виробнича практика

html Критерії оцінювання захисту звітів та матеріалів виробничої практики студентами 4 курсу денних інститутів Перегляд
html Робоча програма навчальної та виробничої практик для студентів інституту підготовки кадрів для органів юстиції України за спеціальністтю "Правознавство" (органи юстиції) Перегляд

Державні іспити

dir Питання до державного іспитуПерегляд
dir Посібники до державного іспитуПерегляд
денна форма навчання
pdf Навч.-метод. посібник з земельного права (2017) Завантажити
html Методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни Аграрне право Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Аграрне пра-во Перегляд
html Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни Земельне право Перегляд
html ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ ПО ДИСЦИПЛІНІ ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Перегляд
pdf Тематика курсових робіт з аграрного права Завантажити
pdf Питання до іспиту з земельного права (2018) Завантажити
pdf Питання до іспиту з аграрного права 2017 Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Тематика кусових робіт з земельного права (2016) для студентів вечірнього факультету Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання до іспиту з дисципліни "Аграрне право" для студентів заочних і вечірнього факультетів, 2017 Завантажити
pdf Питання до іспиту з земельного права для студентів заочної форми навчання 2017 Завантажити
pdf Завдання до контрольних робіт з аграрного права для студентів заочної форми навчання Завантажити
html Завдання до практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни Земельне право Перегляд
pdf Тематика курсових робіт з земельного права для студентів заочних факультетів 2017 Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Земельні спори та порядок їх розгляду" (2016 р.)Завантажити
денна форма навчання
pdf ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ З АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ (питання з адміністративного судочинства) 2017-2018 Завантажити
html Програма навчальної дисципліни "Судочинство в адміністративних судах" для студентів магістратури денної форми навчання господарсько-правового факультету Перегляд
pdf Екзаменаційні питання для комплексного іспиту з правових основ публічного адміністрування 2017-2018 навчальний рік Завантажити
pdf ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 2017-2018 р. Завантажити
html Адміністративне судочинство: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять для студентів магістратури денної форми навчання факультету публічного права та адміністрування Перегляд
html Тематика курсових робіт з адміністративного права та методичні рекомендації до їх виконання для студентів ІІ курсу денних факультетів першого (бакалаврського) рівня Перегляд
html Адміністративна відповідальність: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня Перегляд
html Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи з адміністративного права Перегляд
html Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення: навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу факультету правосуддя другого (магістерського) рівня Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Розгляд судами адміністративних справ" для студентів денної та заочної форми навчання факультету правосуддя Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Митне право" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Адміністративне судочинство" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Митне регулювання захисту прав інтелектуальної власності" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "Митне регулювання захисту прав інтелектуальної власності" Перегляд
html Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни "Адміністративне право" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Публічна служба" для студентів Інституту підготовкикадрів для органів юстиції України та Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ денної форми навчання магістерського рівня Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Публічна служба" для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України та Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ денної форми навчання магістерського рівня Перегляд
pdf ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА” 2017-2018н.р. Завантажити
pdf ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО” 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf ПИТАННЯ ДО АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО” Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни "Митне право" 2015-2016 навчальний рік Завантажити
заочна форма навчання
html Завдання до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адміністративне право" для студентів 2 курсу заочного факультету № 1 Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Розгляд судами адміністративних справ" для студентів денної та заочної форми навчання факультету правосуддя Перегляд
html Завдання до практичних занять і тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Митне право України" Перегляд
html Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Розгляд судами адміністративних справ”, другий (магістерський) освітній рівень, для студентів заочної форми навчання факультету правосуддя Перегляд
pdf ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО” 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ” Завантажити
денна форма навчання
pdf АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ__питання до комплексного державного іспиту Завантажити
pdf ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО” (2017-2018)Завантажити
html Програма навчальної дисципліни "Порівняльне адміністративне право" для студентів ІІ курсу Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Військова адміністрація" Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Військова адміністрація" Перегляд
pdf ПИТАННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ" Завантажити
html Тематика курсових робіт з адміністративного праваПерегляд
html Навчально-методичний посібник "Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ" Перегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Адміністративне право" 2017-2018 навчальний рікЗавантажити
html Положення про критерії оціювання знань та умінь студентів при проведенні поточного контролю Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „Адміністративне право” для студентів IІ курсу Перегляд
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни „Основи управління в органах внутрішніх справ” для студентів IV курсу Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “Адміністративне право” (2017-2018 навчальний рік)Завантажити
html Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Адміністративна відповідальність" Перегляд
html Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Митне право України" Перегляд
html Завдання до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адміністративне право” Перегляд
pdf Питання для підготовки до іспиту з митного права УкраїниЗавантажити
html Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни “Адміністративна відповідальність” (2014-2015 навчальний рік) Перегляд
html Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “Адміністративне право”(міжнародні відносини) 2017-2018 Перегляд
html Тематика курсових робіт з митного права Перегляд
денна форма навчання
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Правовий режим майна суб’єктів господарювання та інвестиційна діяльність" Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Корпоративне право та корпоративне управління"Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Актуальні проблеми господарського права" Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Інвестиційне право та банківська діяльність" Завантажити
pdf Питання до комплексного міждисциплінарного державного іспиту з навч дисц. Господарського права та навч. дисц. Судочинства в господарських судах 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Программа курсу "Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях" Завантажити
pdf Программа курсу "Право WTO та зовнішньоекономічні контракти" Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях" Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Право WTO та зовнішньоекономічні контракти" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципілни "Господарське право"Завантажити
pdf Программа навчальної дисципілни "Господарське право" Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Господарське право" Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Господарське право" Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Правове зебезпечення зовнішньоекономічної діяльності" Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Корпоративне право".Завантажити
html Критерії оцінювання знань студентів під час проведення навчальних занять за дисципілною Господарське право Перегляд
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Господарські договори" Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання до заліку із навчальної дисципліни "Господарське право" Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Господарське право" Завантажити
html Тематика курсових робіт із профілю "Підприємницьке право" Перегляд
pdf Програма навчальної дисципліни "Інвестиційне право", для студентів вечірньої та заочної форми навчання Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Інвестиційне право" Завантажити
pdf Питання до заліку із навчальної дисципліни "Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях" Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Право СОТ та зовнішньоекономічні контракти" Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання до заліку із навчальної дисципліни "Майнова основа господарювання" Завантажити
pdf Тематика курсових робіт із навчальної дисципліни "Корпоративне право". Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Господарське право" Завантажити
pdf Питання до заліку із навчальної дисципілни "Теорія та практика підприємницької діяльності" Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципілни "Правове регулювання торгівельної діяльності"Завантажити
pdf Питання до заліку із навчальної дисципліни "Господарські договори" Завантажити
html Тематика курсових робіт із профілю "Підприємницьке право" Перегляд
html Теми курсових робіт з дисципліни Господарьске право_5 курс, заочна форма навчання Перегляд
html Завдання до контрольних робіт та практичних завдань за дисципліною "Господарське право", заочна форма навчанняПерегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Корпоративне право", заочний факультет, 5 курс Завантажити
pdf Питання до заліку із навчальної дисципліни: "Корпоративне право, корпоративне управління" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни Право комунальної власності, заочний факультет, 6 курсЗавантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Інвестиційне право", для студентів вечірньої та заочної форми навчання Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Інвестиційне право" Завантажити
денна форма навчання
pdf Навчально-методичний посібник з дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з дисципліни "Муніципальне право" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Муніципальне право" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Державне право зарубіжних країн" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація НПА"Завантажити
pdf питання до іспиту "Муніципальне право" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник “Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація НПА” Завантажити
pdf Питання до заліку зі спецкурсу “Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація НПА”Завантажити
html Навчально-методичний посібник з Державного права зарубіжних країн Перегляд
pdf Тематика курсових робіт з дисципліни "Муніципальне право" Завантажити
pdf Завдання до індивідуальної роботи з дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” Завантажити
pdf Завдання до індивідуальної роботи з дисципліни "Муніципальне право" Завантажити
pdf Завдання до індивідуальної роботи з дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" Завантажити
html Критерії оцінювання знань з дисциплін "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні", "Державне (конституційне) право зарубіжних країн", "Муніципальне право"" Перегляд
pdf питання до іспиту "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання до іспиту з дисципліни "Державне право зарубіжних країн" Завантажити
html Навчально-методичний посібник з Державного права зарубіжних країн Перегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” Завантажити
pdf тематика курсових робіт „Державне будівництво і місцеве самоврядування” Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Виборче право та виборчий процес України"Завантажити
pdf питання до іспиту "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Виборче право та виборчий процес України"Завантажити
pdf питання до заліку Муніципальне правоЗавантажити
pdf питання до заліку Міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядуванняЗавантажити
pdf Тематика курсових робіт для зф з профілю „ Нормотворчість місцевого самоврядування" Завантажити
pdf Питання до іспиту з дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"Завантажити
pdf Питання до заліку "Організація місцевого самоврядування в Україні" Завантажити
pdf Питання до заліку "Муніципальна служба"Завантажити
pdf Завдання до практичних занять та контрольної роботи “Організація місцевого самоврядування в Україні” Завантажити
pdf Питання до заліку "Організація та правові засади місцевого самоврядування"Завантажити
html Навчально-методичний посібник з Державного (конституційного) права зарубіжних країнПерегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” Завантажити
pdf Питання до заліку "Державна влада та місцеве самоврядування" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять та контрольної роботи з Державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні Завантажити
pdf Завдання до практичних занять та контрольної роботи з Державного (конституційного) права зарубіжних країн Завантажити
pdf питання до іспиту “Нормотворчість місцевого самоврядування ” Завантажити
pdf питання до іспиту "Державне (конституційне) право зарубіжних кра" Завантажити
денна форма навчання
html Навчально-методичний посібник для практ. занять та сам. роботи з навч. дисципліни "Екологічне право" для студентів денної форми навчанняПерегляд
html Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Екологічне право України" для студентів 4 курсу денної форми навчанняПерегляд
html Kритерії оцінювання знань і умінь студентів при поточному контролі (ПК) з навчальної дисципліни "Екологічне право України" Перегляд
html Критерії оцінювання знань і умінь студентів при поточному контролі (ПК) з навчальної дисципліни "Правове регулювання екологічної безпеки" Перегляд
pdf Теми рефератів з навчальної дисципліни "Екологічне право" 2017-2018 навчальний рік Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Екологічне право" на 2017-2018 навчальний рік Завантажити
вечірня форма навчання
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та завдання для практичних занять з навчальної дисципліни “Екологічне право України” для студентів ІV курсу заочних та ІV курсу вечірнього факультетівПерегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Екологічне право" на 2017-2018 навчальний рік Завантажити
заочна форма навчання
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та завдання для практичних занять з навчальної дисципліни “Екологічне право України” для студентів ІV курсу заочних та ІV курсу вечірнього факультетів Перегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Екологічне право" на 2017-2018 навчальний рік Завантажити
денна форма навчання
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної форми навчанняЗавантажити
pdf Тематика наукових доповідей з навчальної дисципліни "Економічна теорія"Завантажити
html Програма навчальної дисципліни "Економічна теорія"Перегляд
html Критерії оцінювання та розподіл балів, присвоюваних студентам Перегляд
html ВИБІР СТУДЕНТІВ - НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА "ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ" Перегляд
html ВИБІР СТУДЕНТІВ - НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА "ЮРИДИЧНИЙ МАРКЕТИНГ Перегляд
html Інформаційний пакет до СОПП "Юридичний бізнес" 2016-2017 н.р. Перегляд
pdf Програма навчальної дисципілни "Введення до інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципілни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципілни "Експертиза об`єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципілни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Введення до інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципілни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Експертиза об`ектів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Тематика наукових доповідей зі спеціальності "Інтелектуальна власність" Завантажити
pdf Завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання до заліку "Введення до інтелектуальної власності"Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Експертиза об`ектів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання для заліку з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Економічна теорія" Завантажити
pdf Сертифікатна освітня професійна програма "Бізнес менеджмент"Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Економічна теорія" Завантажити
заочна форма навчання
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів заочної форми навчанняЗавантажити
html Програма навчальної дисципліни "Економічна теорія"Перегляд
pdf Програма навчальної дисципілни "Введення до інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципілни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципілни "Експертиза об`єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципілни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципілни "Введення до інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Експертиза об`ектів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання до іспиту "Введення до інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Експертиза об`ектів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання для заліку з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Економічна теорія" Завантажити
денна форма навчання
html Завдання з англійської мови студентам-юристам для аудиторної та самостійної роботи Перегляд
html ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)" Перегляд
html СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АНГЛІЙСЬКА МОВА" Перегляд
html СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ "ІНОЗЕМНА МОВА" Перегляд
html English for Law Students PART I Перегляд
html ТЕМАТИЧНА КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Перегляд
html English for Law Students PART II Перегляд
html English for Law Students PART III Перегляд
html English for Law Students PART IV Перегляд
html English for Law Students PART V Перегляд
html English for Law Students PART VI Перегляд
html English for Law Students PART VII Перегляд
вечірня форма навчання
html ЗАВДАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ АУДИТОРНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ТА ВЕЧІРНЬОГО ВІДДІЛЕННЯ Перегляд
html ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З "АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ" Перегляд
html ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АНГЛІЙСЬКА МОВА" НА ІІ СЕМЕСТР Перегляд
html ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АНГЛІЙСЬКА МОВА" НА І СЕМЕСТР Перегляд
html Завдання з англійської мови студентам-юристам для аудиторної та самостійної роботи Перегляд
заочна форма навчання
html СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АНГЛІЙСЬКА МОВА Перегляд
html СТРУКТУРА ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АНГЛІЙСЬКА МОВА Перегляд
html ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АНГЛІЙСЬКА МОВА" ІІ СЕМЕСТР Перегляд
html ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АНГЛІЙСЬКА МОВА" І СЕМЕСТР Перегляд
html ЗАВДАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ АУДИТОРНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ТА ВЕЧІРНЬОГО ВІДДІЛЕННЯ Перегляд
денна форма навчання
html Робоча програма Англійська мова 3 6 7 10 ф-ти Правознавство Перегляд
html Робоча програма Німецька мова Правознавство Перегляд
html Робоча програма Англійська мова 7 ф-т МП Перегляд
html Робоча програма Англійська мова 7 ф-т МП Перегляд
html Робоча програма Англійська мова спеціалності 7 ф-т МП Перегляд
html Робоча програма Англійська мова спеціалності 7 ф-т МП Перегляд
html Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (французька)” для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (французька)” для студентів факультету підготовки юристів для МЗС УкраїниПерегляд
html Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Програма навчальної дисципліни Французька мова за професійним спрямуванням для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Програма навчальної дисципліни Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Програма навчальної дисципліни Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей: міжнародно-правовий ф-т Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей: міжнародно-правовий ф-т Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей: міжнародно-правовий ф-т Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей: франц. мова Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей: німецька мова Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей. Міжнародно-правовий факультет Перегляд
html Теорія та практика перекладу:Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей з дисципліни ПП 11Іноземнамовапрофесійногоспрямування Перегляд
html Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей з дисципліни ПП 6 Іноземна мова Перегляд
html Робоча програма Теорія та практика перекладу 7 ф-т МП магістратура Перегляд
html Практикум Перекладу Міжнародне право Магістратура Перегляд
html Робоча програма Теорія та практика перекладу 7 ф-т МП Перегляд
html Мова спеціальності:Завдання для підготовки студентів до проміжної та підсумкової атестації та відпрацювання наявних заборгованостей Перегляд
html Робоча програма Теорія та практика перекладу 7 ф-т МП Перегляд
заочна форма навчання
html Робоча програма Англійська мова Правознавство Перегляд
html Робоча програма Англійська мова 7 ф-т МП Перегляд
html Робоча програма Англійська мова 7 ф-т МП Перегляд
html Робоча програма Англійська мова спеціалності 7 ф-т МП Перегляд
html Робоча програма Англійська мова спеціалності 7 ф-т МП Перегляд
html Матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни “Іноземна мова (французька)” Перегляд
html Матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни “Іноземна мова (німецька)” Перегляд
html Матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни “Іноземна мова (англійська)” Перегляд
html Робоча програма Теорія та практика перекладу 7 ф-т МП магістратура Перегляд
html Практикум Переклад Міжнародне право Магістратура Перегляд
html Робоча програма Теорія та практика перекладу 7 ф-т МП Перегляд
html Робоча програма Теорія та практика перекладу 7 ф-т МП Перегляд
денна форма навчання
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "АНГЛІЙСЬКА МОВА" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "АНГЛІЙСЬКА МОВА" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "НІМЕЦЬКА МОВА" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "НІМЕЦЬКА МОВА" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "ФРАНЦУЗЬКА МОВА" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "ФРАНЦУЗЬКА МОВА" Перегляд
html Тестові завдання для самостійної роботи студентівПерегляд
html Структура білетуПерегляд
html Практичні завдання студентам-юристам для підготовки до іспиту з англійської Перегляд
html Law English: Vocabulary Exercises Перегляд
html Self-Check Exercises in Legal English Перегляд
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни "Іноземна мова" Завантажити
pdf Підготовка до ЗНО з англійської мови для вступу до магістратури Завантажити
денна форма навчання
html Програма навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки"Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Правова інформація та комп`ютерні технології в юридичній діяльності"Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Інформаційні технології у судочинстві" Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та OT"Перегляд
html Навчально методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "ІТС"Перегляд
html Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни "Інформ. технол. у судочинстві" з ключами до виконання завданьПерегляд
html Програма навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах"Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні системи і технології" Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "ПІКТЮД" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні системи та технології" Перегляд
html Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни "Правова інформація та комп`ютерні технології в юридичній діяльності"Перегляд
html Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні технології у судочинстві" Перегляд
вечірня форма навчання
html Програма навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" Перегляд
html Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та OT"Перегляд
заочна форма навчання
html Програма навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Інформаційні технології у судочинстві" Перегляд
html Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність у Міжнародних відносинах" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні системи і технології" Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та OT"Перегляд
html Навчально методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "ІТС"Перегляд
html Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни "Інформ. технол. у судочинстві" з ключами до виконання завданьПерегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні системи та технології" Перегляд
html Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні технології у судочинстві"Перегляд
денна форма навчання
html Критерії оцінювання знань і умінь студентів Перегляд
pdf Програма навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” - Х., 2012. – 23 с.Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з самостійної роботи студентів з історії держави і права зарубіжних країн. – Х, 2012. – 28 с. Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з історії держави та права зарубіжних країнЗавантажити
pdf Тематика курсових робіт з історії держави і права зарубіжних країн. - Х., 2012. – 30 с. Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з самостійної роботи студентів з історії держави і права України. – Х., 2013. – 24 с. Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і семінарських занять з навчальної дисципліни Історія держави і права України Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з історії держави і права України (уклад.: В.Д. Гончаренко, М.Ш. Киян, Д.А. Шигаль та ін. – Х., 2012. – 29 с. Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Країнознавство”. − Х., 2012. − 21 с. Завантажити
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з історії держави і права УкраїниЗавантажити
pdf Титульна сторінка курсової, додається до роботи В ДВОХ ПРИМІРНИКАХ Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з країнознавства Завантажити
html Екзаменаційні питання з історії держави і права України 2018 Перегляд
вечірня форма навчання
pdf Програма навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” - Х., 2012. – 23 с.Завантажити
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з історії держави і права зарубіжних країн Завантажити
заочна форма навчання
pdf Плани семінарських занять, тематика контрольних робіт та методичні поради до їх виконання з Історії держави і права зарубіжних країнЗавантажити
pdf Програма навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” - Х., 2012. – 23 с.Завантажити
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з історії держави і права зарубіжних країн Завантажити
pdf Плани семінарських занять, тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з історії держави і права України, 2016Завантажити
денна форма навчання
html Самостійна та індивідуальна робота з навчальної дисципліни _Конституційне право України Перегляд
pdf КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ _ КОНСТИТУЦІЙНА ЮРИСДИКЦІЯ для студентів II курсу другого (магістерського) рівня Факультету правосуддя Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни_Конституційна юрисдикціяЗавантажити
pdf Посібник з навчальної дисципліни _Конституційне право_ для міжнародно-правового факультету Завантажити
pdf Конституційне право України: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять Ч. 2 Завантажити
pdf Конституційне право України: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять Ч. 1 Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з конституційного права України та методичні рекомендації до їх написання для студентів Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань студентів І-го курсу магістратури із дисципліни _Конституційна юрисдикція_ Завантажити
pdf Конституційна юрисдикція_ навчально-методичний посібник для практичних занять для студентів II курсу другого (магістерського) рівня Факультету правосуддя Завантажити
pdf Питання з державного іспиту КПУ Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студента на іспиті з конституційного права України Завантажити
pdf Конституційні права і свободи людини та механізм їх гарантування_ навчально-методичний посібник Завантажити
pdf Критерії оцінювання з навчальної дисципліни _конституційне право УкраїниЗавантажити
pdf Конституційне право України_питання до іспитуЗавантажити
pdf Питання до державного іспиту з конституційного права України Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання до заліку Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з _Конституційного права України_ та методичні рекомендації Завантажити
pdf Конституційне право України_питання до іспитуЗавантажити
заочна форма навчання
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни _Конституційне право України_ та методичні рекомендації до їх написання для студентів ІІ курсу заочного факультету Завантажити
pdf Конституційна юрисдикція_ навчально-методичний посібник для практичних занять для студентів II курсу другого (магістерського) рівня Факультету правосуддя Завантажити
pdf КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ _ КОНСТИТУЦІЙНА ЮРИСДИКЦІЯЗавантажити
денна форма навчання
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Юридична психологія" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Криміналістика"Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Практикум з криміналістики" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Юридична психологія" Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з Криміналістики та поради до їх виконання Завантажити
pdf Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія" Завантажити
pdf Питання до іспиту "СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА" Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія" Завантажити
pdf ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Завантажити
pdf ПОЛОЖЕННЯ про критерії оцінювання знань і умінь студентів Завантажити
pdf Розслідування злочинів: загальні засади криміналістичної методикиЗавантажити
html Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Юридична психологія" Перегляд
pdf Екзаменаційні питання з Криміналістики Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Юридична психологія" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Криміналістика"Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія"Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Юридична психологія"Завантажити
html Питання до заліку з навчальної дисципліни "Криміналістика" Перегляд
pdf Екзаменаційні питання з Криміналістики Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Криміналістичні судові експертизи" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Юридична психологія"Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Криміналістика"Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія"Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Юридична психологія"Завантажити
pdf Методичні поради та завдання до практичних занять і самостійної роботи з Юридичної психології Завантажити
pdf Методичні поради та завдання до практичних занять з Судової бухгалтерії Завантажити
pdf Методичні поради та завдання до практичних занять з Криміналістики Завантажити
pdf Психологія слідчої діяльності Завантажити
html Питання до заліку з навчальної дисципліни "Криміналістика" Перегляд
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни Психологія слідчої діяльності Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія" Завантажити
pdf План практичних занять з навчальної дисципліни "Криміналістичні судові експертизи" Завантажити
pdf Екзаменаційні питання з Криміналістики Завантажити
денна форма навчання
pdf ПИТАННЯ_ПКР_(Особлива_ч.__6_семестр) Завантажити
pdf ПИТАННЯ ПКР (Загальна частина, 4 семестр) Завантажити
pdf Питання Кваліфікація злоч. у сфері господ. діяльності екзамен- 2018 Завантажити
pdf НМП Проблеми кваліфікації корупційних злочинів Завантажити
pdf Тематика курсових робіт. Загальна частина. 2 курс Завантажити
pdf Питання іспит 3 курс Завантажити
pdf Питання ЕК для Ін-т підготовки кадрів для органів СБУ - Магістр Завантажити
pdf 1ч. Метод. супровід Теорія та практика крим. - правової кваліфікації Завантажити
pdf 2ч. Метод. супровід Теорія та практика крим. - правової кваліфікації Завантажити
pdf Індивідуальна робота з навчальної дисципліни Кримінальне право України (Загальна частина) Завантажити
pdf Індивідуальна робота з навчальної дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) Завантажити
pdf Завдання ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Завантажити
pdf Питання ЕК для Ін-т прокуратури та кримінальної юстиції - Магістр Завантажити
pdf Питання ЕК для Фак-т підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України - Магістр Завантажити
pdf Програма КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, денний, заочний, 5,6 курс Завантажити
pdf Питання для ЗНО 4 курс Всі факультети Завантажити
pdf НАВЧАЛЬНО−МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Завантажити
pdf НАВЧАЛЬНО−МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Завантажити
pdf Список літератури для студентів факультету правосуддя Завантажити
pdf Программа дисципліни "Теорія та практика застосування кримінального законодавства" Завантажити
pdf Питання іспит 2 курс Завантажити
pdf Навчально-практичний посібник Злочини у сфері службової діяльності та проф діяльності, пов. з наданням публічних послуг Завантажити
pdf Методичні матеріали Призначення покарання 6 курс Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни Кримінальне право України Загальна та Особлива частини при поточному контролі Завантажити
pdf питання до iспиту ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Завантажити
pdf Методичні матеріали Призначення покарання 5 курс Завантажити
pdf Методичні матеріали Порівняльне кримінальне право Завантажити
pdf Методичні матеріали Призначення покарання 4 курс Завантажити
pdf Завдання для практичних занять "БОРОТЬБА З ОРГАНІЗОВАННОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ" Завантажити
pdf Методичні матеріали Звільнення від кримінальної відповідальності Завантажити
pdf Питання Теорія та практика застосування кримінального законодавства 2016 Завантажити
pdf питання ПКР Особлива частина, 5-й семестр Завантажити
pdf Питання ПКР Загальна частина 3 семестр Завантажити
pdf Питання для держ. іспиту, "Бакалавр" 2018 Завантажити
pdf Графік практ.заннять з Кримінально правові питання з організованною злочинністю Завантажити
pdf Питання до іспиту Питання бородьби з організованою злочинністю Завантажити
pdf Навчально методичний посібник для самостійної робои та практичних занять._Загальна частина__2015 Завантажити
pdf Навчально методичний посібник для самостійної робои та практичних занять._Особлива частина__2015 Завантажити
pdf Методичні матеріали ЄСПЛ Завантажити
pdf ПКР питання-2018. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації Завантажити
pdf Питання іспит Теорія.практ.крим.прав.кваліф. 2018 Завантажити
pdf Питання до державної атестації.Бакалавр 2018 Завантажити
pdf ПРОГРАМА дисципліни. Бакалавр (2018) Завантажити
pdf Тематика курсових роб. Особ. ч. 3 курс 2018.05.21 асу Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання іспит 2 курс Завантажити
pdf Питання іспит 3 курс Завантажити
pdf Питання до заліку 2 курс Завантажити
pdf Питання до заліку 3 курс Завантажити
pdf Питання Державний іспит "Спеціаліст" 17-18 Завантажити
pdf Питання бакалавр Державний іспит-2017 Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання Державний іспит "Спеціаліст" 17-18 Завантажити
pdf Питання іспит 2 курс Завантажити
pdf Питання іспит 3 курс Завантажити
pdf Методичні рекомендації та завдання до практичних занять і курсових робіт , 2 курс (заочні фак-ти) 2017 Завантажити
pdf Завдання до контрольних робіт і практичних занять з дисципліни Кримінальне право (Особл_част_Заоч_ф.) Завантажити
pdf Питання для підготовки до заліку з НД Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації Завантажити
pdf ПИТАННЯ до ЗАЛІКУ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ І ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ЗЛОЧИНІВ Завантажити
pdf ЕСПЧ питання до заліку Завантажити
pdf Питання_до_заліку_-Призначення_покарання Завантажити
pdf Програма КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, денний, заочний, 5,6 курс Завантажити
pdf Питання до заліку 2 курс Завантажити
pdf Список літератури для студентів факультету правосуддя Завантажити
pdf Программа дисципліни "Теорія та практика застосування кримінального законодавства" Завантажити
pdf Питання для підготовки до заліку з НД Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації Завантажити
pdf Питання Теорія та практика застосування кримінального законодавства 2016 Завантажити
pdf Питання бакалавр Державний іспит-2017 Завантажити
pdf Питання до заліку 3 курс Завантажити
денна форма навчання
pdf Питання до заліку 3 курсу з Кримінального права України ч. Особлива 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до іспиту 3 курсу з Кримінального права України ч. Особлива 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до іспиту 2 курсу з Кримінального права України ч. Загальна 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до заліку 2 курсу з Кримінального права України ч. Загальна 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до ЗНО 4 курс всі факультети Завантажити
pdf ПИТАННЯ для підсумкової атестації здобувачів вищої освіти (магістерський рівень). Військово-юридичний факультет. 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Тематика курсовийї робіт з Загальної частини Кримінального права України Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Кримінальне право України" "Магістр" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України" ч. Загальна Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України" ч. Особлива Завантажити
pdf Питання для підсумкової атестації здобувачів вищої освіти (магістерський рівень). Слідчо-криміналістичний інститут. 2017-2018н.р. Завантажити
pdf ПИТАННЯ для підготовки до іспиту з курсу "Теорія та практика кваліфікації кримінальних правопорушень" 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Індивідуальна робота з навчальної дисципліни Кримінальне право (Загальна частина) Завантажити
pdf Індивідуальна робота з навчальної дисципліни Кримінальне право (Особлива частина) Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з дисципліни Кримінальне право України (Загальна частина) Завантажити
html Кримінальне право України і Англії Перегляд
pdf Питання для ЗНО. 4 курс. Всі факультети Завантажити
html Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни Кримінальне право України Загальна та Особлива частини при поточному контролі Перегляд
pdf Питання для самостійної підготовки до підсумкової контрольної роботи з Кримінального права (Загальна частина, 3-й семестр) Завантажити
pdf Питання для самостійної підготовки до підсумкової контрольної роботи з Кримінального права (Особлива частина, 5-й семестр) Завантажити
pdf Питання для самостійної підготовки до підсумкової контрольної роботи з кримінального права (Загальна частина, 4-й семестр) Завантажити
pdf Питання для самостійної підготовки до підсумкової контрольної роботи з Кримінального права (Особлива частина, 6-й семестр) Завантажити
pdf Питання для державного іспиту з Кримінального права (бакалавр) 2017 р. Завантажити
pdf Питання для державного іспиту з Кримінального права (магістр) 2017 р. Завантажити
pdf ЗАВДАННЯ до практичних занять з навчальної дисципліни "Особливості кваліфікації військових злочинів" Завантажити
pdf ПРОГРАМА з навчальної дисципліни "Особливості кваліфікації військових злочинів" Завантажити
pdf ЗАВДАННЯ до практичних занять з навчальної дисципліни "Кваліфікація злочинів, досудове розслідування яких здійснюють слідчі ограни внутрішніх справ" Завантажити
pdf ПРОГРАМА з навчальної дисципліни "Кваліфікація злочинів, досудове розслідування яких здійснюють слідчі ограни внутрішніх справ" Завантажити
pdf Питання для заліку з навчальної дисципліни "Кваліфікація злочинів, досудове розслідування яких здійснюють слідчі ограни внутрішніх справ" Завантажити
pdf ПРОГРАМА з навчальної дисципліни "Міжнародне право України" Завантажити
pdf ПРОГРАМА з навчадьної дисципліни "Теорія та практика кваліфікації кримінальних правопорушень" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять з дисципліни з "Теорія та практика кваліфікації кримінальних правопорушень" Завантажити
pdf Робоча програма з навчальної дисципліни "Міжнародне кримінальне право" Завантажити
pdf Робочий план з навчальної дисципліни "Міжнародне кримінальне право" Завантажити
pdf Питання для колоквіумів з навчальної дисципліни "Міжнародне кримінальне право" Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Міжнародне кримінальне право" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО" Завантажити
pdf Робоча програма з навчальної дисципліни "КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО" Завантажити
html Тематика курсових робіт з Особливої частини. 3 курс Перегляд
заочна форма навчання
pdf Завдання до контрольних робіт і практичних занять з дисципліни Кримінальне право (Особлива частина) Заочний факультет Завантажити
pdf Питання Державний іспит 2018р. Завантажити
pdf Питання для державного іспиту з Кримінального права (бакалавр) 2017 р. Завантажити
pdf Питання до заліку 2 курсу з Кримінального права України ч. Загальна 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до заліку 3 курсу з Кримінального права України ч. Особлива 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до іспиту 2 курсу з Кримінального права України ч. Загальна 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання до іспиту 3 курсу з Кримінального права України ч. Особлива 2016-2017 н.р. Завантажити
pdf Питання для державного іспиту з Кримінального права (бакалавр) 2017 р. Завантажити
pdf Питання для державного іспиту з Кримінального права 6 курс 2016-2017 н.р. Завантажити
денна форма навчання
pdf Питання для комплексного державного іспиту (Кримінальний процес) 2017-2018 рр. Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Суд у кримінальному провадженні" для факультету правосуддя Завантажити
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" Перегляд
html Положення про критерії оцінювання знань студентів при здійсненні поточного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" та Положення про індивідуальну роботу студента Перегляд
html Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" Перегляд
pdf Програма для комплексного державного іспиту з навчальних дисциплін Кримінальний процес, Основи прокурорської діяльності Завантажити
pdf Питання для державного іспиту для студентів факультету правосуддя з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" Завантажити
html Завдання та методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадження" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні" Перегляд
html Навчально-методичний комплекс для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Досудове розслідування кримінальних правопорушень" Перегляд
html Навчально-методичний комплекс для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Теорія і практика кримінального процесуального доказування" Перегляд
pdf Питання для заліку з навчальної дисципліни "Процесуальні акти-документи у кримінальному процесі" для студентів денної форми навчання факультету правосуддя Завантажити
pdf Питання для іспиту з навчальної дисципліни "Прокурор у кримінальному провадженні" для студентів факультету правосуддя Завантажити
html Навчально-методичний комплекс для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Прокурор у кримінальному провадженні" Перегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Адвокат у кримінальному провадженні" Завантажити
pdf Питання до державного іспиту з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" (бакалаври, червень 2018 р.) Завантажити
pdf Питання для іспиту з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" (3 курс, 2017-2018 н.р.) Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання для іспиту з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" (заочна, вечірня форма навчання) Завантажити
html Програма навчальної дисципліни "Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні" Перегляд
pdf Питання для заліку з навчальної дисципліни "Судовий контроль під час досудового розслідування у криімнальному провадженні" Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання для державного іспиту з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" для студентів заочної та вечірньої форми навчання Завантажити
html Методичні рекомендації та тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Досудове розслідування у кримінальному процесі" Перегляд
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Теорія і практика обгрунтування рішень у кримінальному провадженні" (факультет правосуддя, заочна форма)Завантажити
pdf Питання для іспиту з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" (заочна, вечірня форма навчання) Завантажити
html Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" для студентів заочної форми навчання Перегляд
html Завдання до контрольних робіт і практичних занять з навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні" Перегляд
pdf Питання для заліку з навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні" Завантажити
pdf Питання для іспиту з навчальної дисципліни "Досудове розслідування у кримінальному провадженні" для студентів заочної форми навчання Завантажити
pdf Питання для заліку з навчальної дисципліни "Теорія і практика кримінального процесуального доказування" для студентів заочної форми навчання Завантажити
html Програма навчальної дисципліни "Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні" Перегляд
pdf Питання для заліку з навчальної дисципліни "Судовий контроль під час досудового розслідування у криімнальному провадженні" Завантажити
денна форма навчання
pdf ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ "КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС" Завантажити
pdf Тестові питання для ЗНО 303-403 Завантажити
pdf Тестові завдання до ЗНО 404-504 Завантажити
pdf Тестові питання для ЗНО 505-606 Завантажити
pdf Тестові питання для ЗНО 606-706 Завантажити
pdf Питання для іспиту із навчального предмета "Правові основи оперативно-розшукової діяльності" Завантажити
html Тематика курсових робіт "Кримінальний процес"Перегляд
pdf Програма навчальних дисциплін "Кримінальний процес" та "Військове адміністрування" для складання комплексного державного іспиту (профіль "Правоохоронна діяльність") Завантажити
html Програма з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" Перегляд
pdf Питання для заліку із предмету Досудове розслідування злочинів Завантажити
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять Перегляд
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні" Завантажити
pdf Тестові питання для підготовки до ЗНО для вступу в магістратуру Завантажити
pdf Постанови Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Правові основи досудового слідства" для складання комплексного державного іспиту (профіль "Досудове слідство") Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточного контролю та підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" Завантажити
pdf ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни " Досудове розслідування кримінальних правопорушень" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Досудове розслідування кримінальних правопорушень" Завантажити
pdf Питання для складання комплексного державного іспиту із навчальної дисципліни "Правові основи досудового слідства", профіль "Досудове слідство" Завантажити
html Питання до іспиту із дисципліни "Теорія і практика кримінального процесуального доказування" Перегляд
pdf Питання для атестації здобувачів вищої освіти денних факулььтетів з навчальної дисципліни "Краимінальний процес" (Ступінь "Бакалавр") Завантажити
pdf Питання до іспиту із навчальної дисципліни "Кримінальний процес"Завантажити
заочна форма навчання
html Тематика курсових робіт "Кримінальний процес"Перегляд
pdf Питання до заліку із навчальної дисципліни "Судовий контроль у кримінальному провадженні" Завантажити
pdf Задачі на практичні заняття з навчальної дисципліни Судовий контроль у кримінальному провадженні Завантажити
html Питання до іспиту "Досудове розслідування в кримінальному процесі" Перегляд
pdf Питання для складання іспиту із "Кримінального процесу" для студентів заочного факультету №2 Завантажити
html Питання до складання заліку із дисципліни "Теорія і практика застосування заходів забезпечення кримінального провадження" Перегляд
pdf Питання для заліку із предмету Досудове розслідування кримінальних правопорушень Завантажити
pdf Питання до заліку із навчальної дисципліни "Кримінальний процес" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять "Судовий контроль у кримінальному провадженні"Завантажити
pdf Завдання до практичних занять 7 семестр "Кримінальний процес"Завантажити
pdf Питання до заліку "Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять "Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять 8 семестр "Кримінальний процес"Завантажити
pdf Питання до заліку "Теорія і практика кримінального процесуального доказування" Завантажити
pdf Питання до заліку із навчальної дисципліни "Правові основи ОРД" Завантажити
pdf Питання до складання іспиту із навчальної дисципліни "Кримінальний процес" для студентів із спеціальністю 293 Міжнародне право Завантажити
денна форма навчання
pdf КРИМІНОЛОГІЯ (критерії оцінювання знань та умінь студентів) Завантажити
html КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (навч. посібник для студ 5-го курсу денних факультетів і 4-го курсу 9-го фак-ту)Перегляд
html КРИМІНОЛОГІЯ (програма)Перегляд
html КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (програма)Перегляд
pdf КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА (список літератури для підготовки до ПЗ, іспитів, написання індивідуальних і наукових робіт)Завантажити
html КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (індивідуальна робота студентів)Перегляд
html КРИМІНОЛОГІЯ (Індивідуальна робота студентів)Перегляд
html ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ (Програма для магістрів Слідчо-криміналістичного ін-ту)Перегляд
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (програма, завдання до ПЗ, питання до іспиту, критерії оцінювання) Завантажити
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ( питання до іспиту) Завантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЧНА ВІКТИМОЛОГІЯ (питання для заліку) Завантажити
pdf Статистичні матеріали для підготовки до іспитів з кримінології Завантажити
pdf Критерії оцінювання з ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ Завантажити
pdf Критерії оцінювання з КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА ОКР"Бакалавр"Завантажити
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ для факультету ПРАВОСУДДЯ (питання до ІСПИТУ) Завантажити
html Тематика курсових робіт з КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВАПерегляд
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ для факультету ПРАВОСУДДЯ (завдання до практичних занять та самостійної роботи, література,питання до заліку) Завантажити
pdf ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБИ ІЗ КОРУПЦІЄЮ (питання до ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГОІСПИТУ) Завантажити
pdf КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (питання для іспиту) Завантажити
pdf Питання для іспиту "ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ПРИВАТНІЙ СФЕРІ (Антикорупційний комплаєнс)" Слідчо-криміналістичний ін-т Завантажити
pdf Питання до заліку "ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ" Слідчо-криміналістичний інститут 2016рЗавантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЯ (Питання для іспиту 17-18 навч. рік)Завантажити
pdf ПРАВОВА СТАТИСТИКА (питання до заліку) Завантажити
pdf Питання для іспиту "ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ" Слідчо-криміналістичний ін-т Завантажити
pdf КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (Критерії оцінювання) Завантажити
pdf Список літератури з КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА для підготовки до ПЗ, іспитів, написання індивідуальних, курсових і наукових робітЗавантажити
pdf Комплексний іспит "КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ" для 9-го фак. Завантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (питання до заліку) Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з Кримінології Завантажити
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ (питання до заліку та список літератури) Завантажити
pdf Завдання до практичних занять з Правової статистикиЗавантажити
pdf Програма навч. дисципліни "Правова статистика" Завантажити
pdf Графіки тенденцій окремих видів злочинів в Україні (матеріали для підготовки до іспитів з кримінології) Завантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ (питання для заліку) Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з КРИМІНОЛОГІЇ Завантажити
pdf Завдання до практичних занять "ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ" Завантажити
pdf Критерії оцінювання з КВП "Бакалавр" 9-й факультет Завантажити
pdf Завдання до практичних занять з "ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ" 9 фак Завантажити
pdf Список літератури з КРИМІНОЛОГІІза темами для підготовки до ПЗ, іспитів, написання індивідуальних і курсових робіт Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ"Завантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЧНА ВІКТИМОЛОГІЯ (програма, завдання до ПЗ, питання до заліку, словник, література, критерії оцінювання) Завантажити
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ( питання до заліку) Завантажити
pdf АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МОНІТОРІНГ: питання організації та проведення (питання до іспиту)Завантажити
pdf АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ПРОЕКТІВ НПА (питання до заліку) Завантажити
pdf ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ (питання до заліку і література) Завантажити
вечірня форма навчання
pdf КРИМІНОЛОГІЧНА ВІКТИМОЛОГІЯ (питання для заліку) Завантажити
pdf ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ (питання до заліку)Завантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (питання до заліку)Завантажити
pdf Програма навч. дисципліни "Звільнення від відбування покарань" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять "ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ" Завантажити
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ (питання до заліку та список літератури) Завантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ (питання для заліку) Завантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЧНА ВІКТИМОЛОГІЯ (програма, завдання до ПЗ, питання до заліку, словник, література, критерії оцінювання) Завантажити
pdf ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ (питання до заліку і література) Завантажити
заочна форма навчання
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ (питання до заліку та список літератури) Завантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЧНА ВІКТИМОЛОГІЯ (питання для заліку) Завантажити
pdf ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ (питання до заліку)Завантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (питання до заліку) Завантажити
pdf ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ (завдання до контрольних робіт) Заочний фак-т Завантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ (питання для заліку) Завантажити
pdf Завдання до практичних занять "ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ" Завантажити
pdf КРИМІНОЛОГІЧНА ВІКТИМОЛОГІЯ (програма, завдання до ПЗ, питання до заліку, словник, література, критерії оцінювання) Завантажити
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ( завдання до практичних занять та самостійної роботи, література,питання до заліку)Завантажити
pdf ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ( питання до заліку) Завантажити
денна форма навчання
pdf Плани семінарських занять з Естетики для денних факультетів Завантажити
pdf Питання до іспиту з "Української культури" 2017-2018 Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з "Української культури" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з "Українскої культури" для 1 курсу денних факультетів Завантажити
pdf Самостійна робота студентів з "Української культури" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з дисципліни "Мова української юриспруденції" для денних факультетів Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання до іспиту з "Історії української культури" для студентів вечірнього та заочних факультетівЗавантажити
pdf Питання для іспиту з "Української мови (за правознавчим спрямуванням)" для денної і вечірньої форми навчання Завантажити
pdf План практичних занятть з "Української мови (за правознавчим спрямуванням)" для вечірнього факультету Завантажити
заочна форма навчання
pdf Методичні матеріали з "Української культури" для заочного факультету Завантажити
pdf Навчально-методичні матеріали з "Історії української культури" для заочних факультетів Завантажити
денна форма навчання
pdf Питання до іспиту з курсу "ЛОГІКА" Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання до іспиту з курсу "ЛОГІКА" Завантажити
pdf питання з юридичної аргументації Завантажити
денна форма навчання
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Права людини в міжнародному праві" Завантажити
pdf Питання до комплексного державного іспиту з міжнародного права та права ЄС (спеціальність "Міжнародне право", магістратура) Завантажити
pdf Питання до державного іспиту з дисципліни "Право Європейського Союзу" (спеціальність "Право", магістратура) Завантажити
html навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни МІЖНАРОДНЕ ПРАВО Перегляд
pdf Питання до іспиту "Право міжнародних організацій" Завантажити
pdf Питання до державного іспиту з дисципліни "Міжнародне право" (спеціальність "Право", магістратура) Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з дисципліни "Міжнародне право", спеціальність "Міжнародні відносини" Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з дисципліни "Право Європейського Союзу" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Право розв`язання міжнародних спорів" (7 ф-т - міжнародне право, денна) Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з дисципліни "Міжнародне право" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Міжнародне право" Завантажити
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Право Європейського Союзу" Перегляд
pdf Навчально-методичний посібник з дисципліни "Міжнародне право" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Правовий захист у міжнародному публічному праві" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Історія міжнародного права" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Європейська конвенція по захисту прав людини та основоположних свобод" Завантажити
pdf Програма державного іспиту з навчальної дисципліни "Право Європейського Союзу" Завантажити
pdf Тести з навчальної дисципліни Міжнародне приватне право Завантажити
pdf навчально методичний посібник за навчальною дисципліною Дипломатичне та консульське право Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни Дипломатичний протокол Завантажити
pdf програма навчальної дисципліни Право Європейського Союзу Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни Право міжнародних організацій Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни Міжнародне гуманітарне право Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з дисципліни "Міжнародне приватне право" Завантажити
pdf Тести з навчальної дисципліни "Право ЄС" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Право міжнародних договорів" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне правосуддя" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Універсальні та регіональні системи захисту прав людини" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Право міжнародної відповідальності" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Право міжнародної безпеки" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне гуманітарне право" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Право зовнішніх зносин (у т.ч. Дипломатична та консульська служба)" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне економічне право" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Дипломатія України" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол та етикет" (спеціальність "Міжнародне право") Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол та етикет" (спеціальність "Право") Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Історія дипломатії" Завантажити
pdf Програма комплексного державного іспиту з міжнародного права та права ЄС Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Право ЄС" Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міграційне право ЄС" Завантажити
pdf Програма державного іспиту з навчальної дисципліни "Міжнародне право" Завантажити
pdf Питання до державного іспиту з дисципліни "Міжнародне приватне право" (спеціальність "Право", магістратура) Завантажити
pdf Питання до державного іспиту з дисципліни "Міжнародне право" (7 ф-т - міжнародне право, денна, бакалавр) Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне право" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Європейська конвенція по захисту прав людини та основоположних свобод" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Право ЄС" Завантажити
pdf Програма державного іспиту з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" Завантажити
заочна форма навчання
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" для студентів заочної форми навчання Завантажити
pdf Питання до державного іспиту з дисципліни "Міжнародне право" (7 ф-т - міжнародне право, заочна) Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Правовий захист у міжнародному публічному праві" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Право ЄС" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Правовое регулювання внутрішнього ринку ЄС", міжнародно-правовий факультет, заочна форма навчання Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Право розвязання міжнародних спорів", міжнародно-правовий факультет, заочна форма навчання Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Правовое регулювання європейської інтеграції", міжнародно-правовий факультет, заочна форма навчання Завантажити
html Тематика практичних занять з навчальної дисципліни "Міжнародне право" для студентів 4 курсу заочної форми навчанняПерегляд
html Завдання до контрольніх робіт з навчальної дисципліни "Міжнародне право" для студентів заочної форми навчання. Перегляд
html Самостійна робота Перегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Європейська конвенція по захисту прав людини та основоположних свобод" Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Європейська конвенція по захисту прав людини та основоположних свобод" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Міжнародне право" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" Завантажити
pdf Плани практичних занять з навчальної дисципліни Право Європейського Союзу Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Шлюбно-сімейне та спадкове право у міжнародному приватному праві", міжнародно-правовий факультет, заочна форма навчання Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Правові аспекти європейської інтеграції" Завантажити
html Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Право Європейського Союзу" для студентів заочної форми навчання Перегляд
pdf Питання з дисципліни "Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю", для студентів факультету правосуддя Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міграційне право ЄС", міжнародно-правовий факультет, заочна форма навчання Завантажити
денна форма навчання
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇЗавантажити
pdf НМП "Адвокатська деонтологія" Завантажити
pdf Питання з дисципліни "Управління кадрами та ресурсами в суді" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Судове адміністрування" для 8 ф-туЗавантажити
pdf НПК "Організація діяльності прокуратури" Завантажити
pdf Питання до КДІ "Правові основи судового адміністрування" 2018 Завантажити
pdf Питання до КДІ "Основи прокурорської діяльності" та "Кримінальний процес" 2018 ІПКЮ Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Судове адміністрування" (ІПКОЮ) Завантажити
pdf НМК "Організація безоплатної правової допомоги"Завантажити
pdf НМП "Судова медицина та психіатрія" Завантажити
pdf Питання до державного іспиту з дисципліни "Судове право" (8 ф-т) Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ для всіх факультетів, крім ІПКОП Завантажити
pdf НМП "Актуальні питання організації та діяльності державної виконавчої служби" Завантажити
pdf НМК "Тактика та методика адвокатської діяльності" Завантажити
pdf НПК "Організація судових та правоохоронних органів" Завантажити
pdf НМП "СЛУЖБА В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ" Завантажити
pdf ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ Завантажити
pdf НМП "СЛУЖБА В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ" Завантажити
pdf НПК "Організація діяльності адвокатури України" Завантажити
pdf Питання до іспиту з дисципліни "Судові системи та порівняльне судове право" Завантажити
pdf ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ "СУДОВА МЕДИЦИНА І СУДОВА ПСИХІАТРІЯ" Завантажити
pdf НПК "ТАКТИКА І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРОКУРАТУРИ" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Організація роботи суду" Завантажити
pdf НМП "Стратегія та тактика адвокатської діяльності" Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ для студентів ІПКОП Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АДВОКАТУРИ Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів" Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни "Судове право" Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Завантажити
pdf КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з навчальної дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ Завантажити
pdf Екзаменаційні питання з навчального дисципліни "Основи прокурорської діяльності" Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Судова медицина та психіатрія" Завантажити
pdf НПК з навчальної дисципліни “Судове право”Завантажити
pdf НПК "Судовий кадровий менеджмент" Завантажити
pdf Питання до іспиту "СУДОВЕ ПРАВО" Завантажити
pdf НПК "ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" для Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Завантажити
pdf НПК з навчальної дисципліи "КОМУНІКАЦІЇ СУДУ" Завантажити
pdf Екзаменаційні питання ТЕОРІЯ АДВОКАТУРИ Завантажити
pdf Питання до заліку з ОСПО 6 ф-т Завантажити
pdf НПК "ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" для всіх факультетів Завантажити
pdf Питання до іспиту з ОСПО Завантажити
pdf Питання до іспиту з "Судового права" для 8-го факультету Завантажити
pdf НПК "Управління кадрами та ресурсами в суді" Завантажити
pdf НМП "Практика адвокатури" Завантажити
pdf НМП "Теорія адвокатури" Завантажити
pdf НМП "Правове забезпечення роботи суду" Завантажити
pdf Питання до КДІ "Основи адвокатської діяльності" Завантажити
вечірня форма навчання
pdf ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З "ОСНОВ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" ДЛЯ ВЕЧІРНЬОГО ФАКУЛЬТЕТУ Завантажити
pdf Тематика курсовиї робіт з дисципліни "Правовий статус та функції органів правопорядку" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з "Основ прокурорської діяльності" для вечірнього факультету Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності" та методичні поради до їх виконання Завантажити
заочна форма навчання
pdf Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Судове адміністрування" для 8 ф-туЗавантажити
pdf Питання з Судового права Завантажити
pdf ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З "ОСНОВ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" Завантажити
pdf Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності" (для заочного факультету) Завантажити
pdf Питання до заліку з дисципліни "Правовий статус прокурорів і функції прокуратури" Завантажити
pdf НПК "Правовий статус прокурорів і функції прокуратури" Завантажити
pdf Екзаменаційні питання з дисципліни "СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ"Завантажити
pdf Екзаменаційні питання з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ" для заочного ф-ту Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Правовий статус і функції органів правопорядку" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Правовий статус та функції органів правопорядку" Завантажити
денна форма навчання
html Методичні рекомендації для індивідуальної роботи з цивільного захисту та охорони праці в галузі Перегляд
html Навчально-методичний посібник для семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Цивільний захист та охорона праці в галузі” Перегляд
html Телефон управління СБУ в Харківській області Перегляд
html Інструкція щодо дій групи підтримки порядку в гуртожитку університету в умовах кризових ситуацій Перегляд
html Слайди – дії при виникненні загрози терористичного акта Перегляд
html Критерії оцінювання знань та умінь студентів при проведенні поточного та підсумкового контролю з дисципліни Цивільний захист і охорона праці в галузі Перегляд
вечірня форма навчання
html Телефон управління СБУ в Харківській області Перегляд
html Інструкція щодо дій групи підтримки порядку в гуртожитку університету в умовах кризових ситуацій Перегляд
html Слайди – дії при виникненні загрози терористичного акта Перегляд
заочна форма навчання
html Інструкція щодо дій групи підтримки порядку в гуртожитку університету в умовах кризових ситуацій Перегляд
html Телефон управління СБУ в Харківській області Перегляд
html Слайди – дії при виникненні загрози терористичного акта Перегляд
денна форма навчання
pdf Екзаменацiйнi питання 3 курсу "Соцiологiя" для денних факультетiвЗавантажити
pdf Конфліктологія (питання до заліку)Завантажити
pdf Питання до залiку з курсу "Ораторське мистецтво"Завантажити
pdf Екзаменаційні питання "Політологія" 2 курс Завантажити
pdf Індивідуальна робота з навчальної дисципліни “Конфліктологія” методичні поради та завданняЗавантажити
pdf "Конфліктологія" навчальний посібникЗавантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Конфліктологія”Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни “Конфліктологія”Завантажити
pdf Індивідуальна робота з навчальної дисципліни “Ораторське мистецтво”Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Ораторське мистецтво”Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни “Ораторське мистецтво”Завантажити
pdf Індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни “Політологія”Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Політологія”Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни “Політологія”Завантажити
pdf Індивідуальна робота з навчальної дисципліни “Соціологія”:методичні поради та завдання Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни “Соціологія”Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Соціально-політичні студії", денна форма навчанняЗавантажити
pdf Критерії оцінювання знань студентів Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Соціально-політичні студії", вечірня форма навчання Завантажити
заочна форма навчання
pdf Контрольні питання з курсу “Соціологія”Завантажити
pdf Екзаменаційні питання "Політологія" 2 курс Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни “Ораторське мистецтво”Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни “Політологія”Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Соціально-політичні студії", заочна форма навчання Завантажити
денна форма навчання
html Програма навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Порівняльне правознавство" Перегляд
html Програма навчальної дисципліни “Загальна теорія держави і права” (напрям підготовки “Міжнародне право”) Перегляд
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Правничі системи сучасності" для студентів денної форми навчання Перегляд
pdf Питання до іспиту з предмету "Порівняльне правознавство" для студентів денної форми навчання на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Питання до заліку з дисципліни "Методологія та логіка наукових досліджень" для денної і заочної форми навчання студентів спеціальності "Інтелектуальна власність" Завантажити
pdf Програма навчальної дисципліни "Методологія та логіка наукових досліджень" Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з теорії держави і права для студентів 1 курсу (2017-2018 н.р.)Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Правничі системи сучасності" для студентів 2 курсу міжнародно–правового факультету денної форми навчання спеціальності "Правознавство" Завантажити
html Програма навчальної дисципліни “Історія вчень про державу і право” Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Правничі системи сучасності" для студентів денної форми навчання Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Теорія держави і права" Перегляд
pdf Экзаменационные вопросы по теории государства и права на 1семестр 2017-2018 уч. год (7 ф-т, дневное отделение, специальность "Международное право") Завантажити
pdf Питання до іспиту з предмету "Історія вчень про державу і право" 2016 - 2017 н.р. Завантажити
pdf Інформаційний пакет із сертифікатної освітньої професійної програми "Юрист-правозахисник" Завантажити
html Критерії оцінювання знань студентів з теорії держави і права Перегляд
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Питання до іспиту з предмету "Теорія держави і права" для студентів 7 ф-ту напряму підготовки "Міжнародні відносини" (2017 - 2018 н.р.) Завантажити
pdf Теми есе для студентів денних факультетів (2017 – 2018 навч. рік) Завантажити
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з курсу "Теорія держави і права" 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Шаблон Рецензія на курсову роботу (денна форма навчання) Завантажити
вечірня форма навчання
html Тематика курсових робіт з теорії держави і права для студентів І та ІІ курсів вечірньго та заочного факультетів (2017-2018 н.р.) Перегляд
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Питання до заліку з предмету "Теорія держави і права" 2017 - 2018 н.р. Завантажити
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з курсу "Теорія держави і права" 2017-2018 н.р. Завантажити
заочна форма навчання
pdf Екзаменаційні питання до іспиту з теорії держави і права на 2017-2018 н.р. (заочна форма навчання) Завантажити
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Правничі системи сучасності" для студентів заочної форми навчання Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Перегляд
html Тематика курсових робіт з теорії держави і права для студентів І та ІІ курсів вечірньго та заочного факультетів Перегляд
html Плани практичних занять з навчальної дисципліни “Теорія держави і права” для студентів I, II курсів заочної форми навчання Перегляд
html Плани практичних занять з навчальної дисципліни “Юридична деонтологія” для студентів I, II курсів заочної форми навчання Перегляд
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Публічне право" для студентів 5 курсу заочного факультету № 2 напряму підготовки "Адміністрування місцевого самоврядування" Завантажити
html Програма навчальної дисципліни “Загальна теорія держави і права” (напрям підготовки “Міжнародне право”) Перегляд
pdf Питання до іспиту з курсу "Правничі системи сучасності" (для студентів 7 ф-ту заочної форми навчання напряму підготовки "Міжнародне право") (2017-2018 навч. рік) Завантажити
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Питання до заліку з предмету "Теорія держави і права" 2017 - 2018 н.р. Завантажити
денна форма навчання
pdf Навчально-методичний посібник з дисципліни "ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"Завантажити
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ "Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" Перегляд
pdf Питання до іспиту з дисципліни "Трудове право" 2017-2018 н. р.Завантажити
html Питання для заліку "Правове регулювання охорони праці" для студентів 10 факультету (2017 – 2018 н.р. Перегляд
html Питання для заліку "Соціальний захист військовослужбовців та прирівняних до них осіб" для студентів 6 факультету (2017 – 2018 н.р.) Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "ЛОКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРАЦІ"Перегляд
html Програма для державного іспиту з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" Перегляд
html Питання з права соціального забезпечення (залік) 10 ф., 3 курс 2017-2018н.р. Перегляд
html Питання для державного іспиту з предмету "Право пенсійного забезпечення" для студентів 10 факультету (2017 – 2018 н.р.) Перегляд
html Перелік питань з навчальної дисципліни "Трудові спори та порядок їх розгляду" для 8 факультету Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "ТРУДОВЕ ПРАВО" Перегляд
pdf Методичні рекомендації з проходження виробничої практики Завантажити
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ"Перегляд
html ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ Перегляд
html Питання для іспиту "Право пенсійного забезпечення" для студентів 10 факультету (2017 – 2018 н.р.) Перегляд
html Навчальний посібник "ТРУДОВІ СПОРИ І ПОРЯДОК Ї Х РОЗГЛЯДУ". Перегляд
html Навчальний посібник "ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ". Перегляд
html Навчальний посібник "МІЖНАРОДНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ". Перегляд
pdf Питання до іспиту з дисципліни "Пенсійне забезпечення на пільгових умовах" (2017-2018 н. р.)Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ"Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з дисципліни "ТРУДОВІ СПОРИ "Завантажити
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "ТРУДОВІ СПОРИ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗГЛЯДУ ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТУ АДВОКАТУРИ" Перегляд
html Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Трудове право" для студентів 3 курсу денних та вечірнього факультетів Перегляд
pdf Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни "Трудове право". Завантажити
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ"Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ"Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни: "ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ"Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "МІЖНАРОДНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ І ДОГОВОРИ У СФЕРІ ПРАЦІ" Перегляд
html Питання для державного іспиту "Право соціального забезпечення" для студентів 10 факультету (2017 – 2018 н.р.) Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ ОСІБ" Перегляд
вечірня форма навчання
html Питання з навчальної дисципліни "Трудове право" до іспиту для студентів 2 курсу вечірнього факультету, 2017 - 2018 н.р. Перегляд
html Програма навчальної дисципліни "Трудове право" Перегляд
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Трудове право" для студентів 3 курсу денних та вечірнього факультетів Завантажити
html Питання з навчальної дисципліни "Трудове право" до заліку для студентів 2 курсу вечірнього факультету, 2017 - 2018 н.р. Перегляд
заочна форма навчання
html Завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення" для студентів 6 курсу заочних факультетівПерегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Трудове право" для студентів 3 курсу заочних факультетів Перегляд
pdf Перелік питань з навчальної дисципліни "Трудові спори" для 8 факультетуЗавантажити
html Програма навчальної дисципліни "Трудове право" Перегляд
html Перелік питань з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення" для студентів 6 курсу заочних факультетів, 2017-2018 н.р.Перегляд
pdf Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Трудове право" для студентів 4 курсу заочних факультетівЗавантажити
pdf Навчально-методичний посібник "Трудові спори та порядок іх розгляду". Заочна форма навчання Завантажити
html Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни "Трудове право" (2 курс заочні факультети 2016-2017 н.р.)Перегляд
html Питання до іспиту студентам 4 го курсу з дисципліни Трудове право 2017-2018 н.р. Перегляд
денна форма навчання
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "Філософія права" (2018)Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "Філософські проблеми правового виховання" Перегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Філософія" (2017-2018 н.р.) Завантажити
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "Філософія прав людини" Перегляд
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Філософія права" (2017-2018 н.р.)Завантажити
html Критерії оцінювання з "Філософії права", "Філософських проблем правового виховання", "Філософії прав людини" Перегляд
html Програма дисципліни "Філософія прав людини" Перегляд
html До уваги студентів Перегляд
pdf Питання до заліку з дисципліни "Філософські проблеми правового виховання" (2017-2018 н.р.)Завантажити
pdf Організація поточного контролю знань з навчальної дисципліни "Філософія" Завантажити
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "Філософія" Перегляд
вечірня форма навчання
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "Філософія права" (2018)Перегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Філософія" (2017-2018 н.р.) Завантажити
html До уваги студентів Перегляд
заочна форма навчання
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "Філософія" (2017-2018 н.р.) Завантажити
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "Філософія права" Перегляд
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Філософія права" (2017-2018 н.р.)Завантажити
html До уваги студентів Перегляд
денна форма навчання
pdf навчально-методичний посібник з податкового праваЗавантажити
pdf Навчально-методичний посібник з фінансового права Завантажити
html Положення кафедри фінансового права про критерії оцінювання якості знань і умінь студентів Перегляд
pdf питання до іспиту з фінансового права Завантажити
заочна форма навчання
pdf питання до іспиту з податкового права Завантажити
pdf Тематика контрольних робіт з податкового права Завантажити
pdf тематика курсових робіт з фінансового права Завантажити
денна форма навчання
pdf Програма з основ римського приватного права Завантажити
pdf Питання з основ римського приватного права (залік) Завантажити
pdf Программа з цивільного права України Завантажити
pdf Навчально-методичкий посібник з цивільного права України ч. 1 Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з цивільного права України ч. 2 Завантажити
pdf Программа з сімейного права України Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з сімейного права України Завантажити
pdf Питання для державних іспитів з цивільного права України Завантажити
pdf Питання для іспиту договірне право Завантажити
html Критерії оцінювання знань та умінь студентів Перегляд
pdf Питання до заліку сімейне право Завантажити
pdf Питання для державних іспитів Цивільне право "БАКАЛАВР" 2018 Завантажити
pdf Договірне право Завантажити
pdf Питання для державних іспитів цивільне право (МАГІСТРИ) Завантажити
pdf Питання для іспиту з Цивільного права ч.1 Завантажити
pdf Питання з Цивільного права ч.2 Завантажити
вечірня форма навчання
pdf Питання з основ римського приватного права (залік) Завантажити
pdf Питання з цивільного права ч. 2 (залік) Завантажити
pdf Программа з цивільного права Завантажити
pdf Методичка для курсових робіт з цивільного права Завантажити
pdf Питання з сімейного права (залік) Завантажити
pdf Програма з сімейного права Завантажити
pdf Цивільне право ч. 1 (залік) Завантажити
pdf Питання для заліку Право інтелектуальної власності Завантажити
pdf Питання для Державного іспиту Цивільне право (спеціалісти) Завантажити
pdf Питання для державних іспитів з Цивільного права "БАКАЛАВР" 2018 Завантажити
pdf Питання для іспиту з Цивільного права ч.1 Завантажити
pdf Питання для іспиту з Цивільного права ч.2 Завантажити
заочна форма навчання
pdf Цивільне право ч. 1 (залік) Завантажити
pdf Питання для державного іспиту з Цивільного права (бакалавр) Завантажити
pdf Програма з основ римського приватного права Завантажити
pdf Методичні рекомендації з основ римського приватного права Завантажити
pdf Питання з основ римського приватного права (залік) Завантажити
pdf Методичні рекомендації з цивільного права (ч. 1) Завантажити
pdf Методичні рекомендації з цивільного права ч. 2 Завантажити
pdf Питання з цивільного права ч. 2 (залік) Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з цивільного права Завантажити
pdf Завдання до практичних занять з сімейного права Завантажити
pdf Питання з сімейного права (залік) Завантажити
pdf Питання з права інтелектуальної власності (залік) Завантажити
pdf Питання для державних іспитів з цивільного права (магістр)Завантажити
pdf Питання для Державного іспиту Цивільне право (спеціалісти) Завантажити
pdf Договірне право Завантажити
pdf Питання для іспиту з Цивільного права ч.1 Завантажити
pdf Питання для іспиту з Цивільного права ч.2 Завантажити
денна форма навчання
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з цивільного права України ч. 2 Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з цивільного права України ч. 1 Завантажити
pdf Програма з основ римського приватного права Завантажити
pdf Програма з цивільного права України Завантажити
pdf Питання до ыспиту з цивыльного права ч.2 Завантажити
html Критерії оцінювання знань та умінь студентів Перегляд
pdf Питання до державного іспиту з навчальної дисципліни цивільне право України Завантажити
pdf Питання з цивільного права ч. 1 Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з сімейного права України Завантажити
pdf Програма з навчальної дисципліни Сімейне право України Завантажити
html Перелік_тем_наукових_робіт_з_Цивільного_права_України_(науковий_гурток) Перегляд
pdf Питання з сімейного права Завантажити
pdf Питання з римського приватного права Завантажити
заочна форма навчання
pdf Питання для державного іспиту Цивільне право (спеціалісти) Завантажити
pdf Завдання до практичних занять з дисципліни цивільне право України Завантажити
pdf Завдання допрактичних занять з навчальної дисципліни Сімейне право Завантажити
pdf Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни цивільне право України Завантажити
pdf ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Завантажити
pdf Тематика курсових робіт з цивільного права Завантажити
pdf МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА“ Завантажити
pdf Питання з предмету право інтелектуальної власності Завантажити
pdf Питання з римського приватного права Завантажити
pdf Питання з цивільного та сімейного права ч. 1 Завантажити
pdf Цивільне право ч.2 (іспит) Завантажити
денна форма навчання
html Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з начальної дисципліни "Судочинство в господарських судах"Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів із цивільних справ" Перегляд
pdf Питання до комплексного державного іспиту з ОСНОВ НОТАРІАТУ ТА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ Завантажити
html Матеріали для практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний комерційний арбітраж” Перегляд
html Програма та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Міжнародний цивільний процес" Перегляд
html Навчально-методичний посібник "Теорія та практика нотаріату" Перегляд
pdf Питання до ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ з навчальної дисципліни "ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС" (БАКАЛАВРИ) Завантажити
pdf Питання з дисципліни "Судовий розгляд окремих категорій цивільних справ" Завантажити
html Навчально-методичний посібник "Прокурор у цивільному процесі" Перегляд
html Методичні поради та тематика КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС Перегляд
html Навчально-методичний посібник "Нотаріальний процес та система нотаріальних дій" (електронне видання) Перегляд
pdf Навчально-методичний посібник з дисципліни "НОТАРІАТ" Завантажити
pdf Питання з дисципліни Судовий контроль за нотаріальною діяльністю та виконанням судових рішень Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Виконавче провадження" Завантажити
pdf Програмні питання з навчальної дисципліни "Міжнародний цивільний процес" Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з дисципліни Судовий контроль за нотаріальною діяльністю та виконанням судових рішень. Електронне видання Завантажити
html Теорія та практика застосування цивільного процесуального законодавства Перегляд
html Навчально-методичний посібник з дисципліни "Розгляд судами окремих категорій справ" Перегляд
pdf Завдання для практичних занять з дисципліни "Позов та позовне провадження" Завантажити
html Навчально-методичний посібник для практичних занять з навчальної дисципліни"Цивільний процес" Перегляд
pdf Питання з навчальної дисципліни "Міжнародний цивільний процес" Завантажити
html Навчально-методичний посібник "Альтернативні форми розгляду цивільних справ" електронне видання Перегляд
html Навчально-методичний посібник "Перегляд судових рішень у цивільному судочинстві" (електронне видання) Перегляд
html Навчально-методичний посібник "Нотаріат та нотаріальні дії консульських установ" (електронне видання) Перегляд
html Навчально-методичний посібник "Теорія та практика виконавчого провадження" (електронне видання) Перегляд
html Навчально-методичний посібник "Порівняльний цивільний процес" (електронне видання) Перегляд
pdf Методичні матеріали з навчальної дисципліни "Цивільний процес" Завантажити
pdf Критерії оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни "Цивільний процес" Завантажити
pdf Методичні матеріали з навчальної дисципліни "Цивільний процес" Завантажити
pdf Робоча програма "Теорія та практика застосування цивільного процесуального законодавства" Завантажити
pdf Питання до підсумкової атестації з навчальної дисципліни "ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ ТА МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять та з дисципліни "МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ" Завантажити
pdf Завдання до практичних занять з дисципліни "ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ТА ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ" Завантажити
pdf Питання з дисципліни "СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ" Завантажити
pdf Питання до ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ (МАГІСТРИ) з навчальної дисципліни "ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС" Завантажити
pdf Питання до КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ з навчальної дисципліни "ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС" (ФАКУЛЬТЕТ ПРАВОСУДДЯ) Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ" Завантажити
вечірня форма навчання
html Методичні поради та тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" Перегляд
html Питання до заліку з дисципліни "Цивільний процес" 2017-2018 н.р. Перегляд
pdf Питання до іспиту з навчальної дисципліни "ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС" Завантажити
заочна форма навчання
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Цивільний процес" Перегляд
html Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Судочинство в господарських судах" Перегляд
pdf Питання до заліку з навчальної дисципліни "Судовий захист у сфері підприємництва" Завантажити
pdf Питання до заліку з дисципліни "Цивільний процес " 2017-2018 н.р.Завантажити
pdf Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Судочинство окремих категорій господарських справ" Завантажити
pdf Питання з навчальної дисципліни "Теорія та практика застосування цивільного процесуального законодавства" Завантажити
pdf Питання до іспиту з навчальнї дисципліни "ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС" Завантажити
заочна форма навчання
pdf Кримінальне право. Питання на ДЕК Завантажити
pdf Цивільне право. Питання на ДЕК Завантажити
pdf Зразок титульної сторінки Завантажити
pdf Розклад занять з 15.01 по 03.02 Завантажити
pdf СПД у цивільних справах. Питання до заліку (оновлені) Завантажити
pdf Графік перездач за 7 семестр Завантажити
pdf Графік навчального плану Завантажити
pdf Графік чергувань викладачів у І семестрі 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Графік навчального процесу на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Господарське право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Міжнародне право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Господарське право. Завдання до контрольних робіт Завантажити
pdf Міжнародне право. Завдання до контрольних робіт Завантажити
pdf Криміналістика. Питання до іспиту Завантажити
pdf Процесуальні документи у кримінальних справах. Питання до заліку Завантажити
pdf Списки студентів, допущених до ЕКу по групам Завантажити
pdf Розклад оглядових лекцій Завантажити
pdf Розклад державних іспитів Завантажити
заочна форма навчання
pdf Правове регулювання фармацевтичної діяльності. Питання до іспиту Завантажити
pdf Кримінально-правова кваліфікація. Питання до іспиту Завантажити
pdf Кримінально-правова кваліфікація. Питання до іспиту Завантажити
pdf Інвестиційне право. Питання до заліку Завантажити
pdf Реалізація приватних інтересів у кримінальному процесі. Питання до заліку Завантажити
pdf Теорія і практика кримінального процесуального доказування. Питання до іспиту Завантажити
pdf Європейська конвенція по захисту прав людини і основоположних свобод та юридична практика. Питання до іспиту Завантажити
pdf Теорія і практика кримінального процесуального доказування. Питання до заліку Завантажити
pdf Корпоративне право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Принципи міжнародних комерційних договорів. Питання до іспиту Завантажити
pdf Принципи міжнародних комерційних договорів. Питання до заліку Завантажити
pdf Зовнішньоекономічні контракти. Питання до іспиту Завантажити
pdf Організаційно-правові засади медичної і фармацевтичної діяльності. Питання до заліку Завантажити
pdf Філософо-правові аспекти життя та здоровя людини. Питання до заліку Завантажити
pdf Правове регулювання діяльності з надання медичних послуг. Питання до іспиту Завантажити
pdf Розклад екзаменаційної сесії з 19.03 по 07.04 Завантажити
pdf Кримінально-виконавче право. Питання до заліку Завантажити
pdf Методика наукового правового дослідження. Питання до заліку Завантажити
pdf Право ЄС. Питання до іспиту Завантажити
pdf Реалізація кримінальної відповідальності. Питання до іспиту Завантажити
pdf Правове регулювання фармацевтичної діяльності. Питання до іспиту Завантажити
pdf Кримінально-виконавче право. Питання до заліку Завантажити
pdf Організаційно-правові засади медичної і фармацевтичної діяльності. Питання до іспиту Завантажити
pdf Філософо-правові аспекти життя та здоровя людини. Питання до заліку Завантажити
pdf Медичне страхування. Питання до заліку Завантажити
pdf Міжнародний комерційний арбітраж. Питання до заліку Завантажити
pdf Зразок титульної сторінки Завантажити
pdf Зразок титульної сторінки Завантажити
pdf Правове регулювання діяльності з надання медичних послуг. Питання до іспиту Завантажити
pdf Реалізація приватних інтересів у кримінальному процесі. Питання до заліку Завантажити
pdf Теорія і практика кримінального процесуального доказування. Питання до іспиту Завантажити
pdf Теорія і практика кримінального процесуального доказування. Тематика курсових робіт Завантажити
pdf Кримінологія. Питання до заліку Завантажити
pdf Судові експертизи. Питання до заліку Завантажити
pdf ОПЗМФД. Тематика курсових робіт Завантажити
pdf Графік навчального плану на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Організаційно-правові засади медичної і фармацевтичної діяльності. Питання до іспиту Завантажити
pdf Кримінологія. Питання до заліку Завантажити
pdf Графік навчального процесу на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Основи міжнародного економічного права. Питання до заліку Завантажити
pdf Європейське трудове право. Питання до заліку Завантажити
pdf Графік навчального процесу на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Конституційна юрисдикція. Питання до заліку Завантажити
pdf Принципи міжнародних комерційних договорів. Тематика курсових робіт Завантажити
pdf Графік навчального плану на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Графік чергувань викладачів у І семестрі 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Графік чергувань викладачів у І семестрі 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Митне право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Митне право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Податкове право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Правовий захист інформації і персональних даних. Питання до заліку Завантажити
pdf Юридичний бізнес у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Питання до заліку Завантажити
pdf Соціальне забезпечення у сфері охорони здоровя. Питання до заліку Завантажити
pdf Медичне страхування. Питання до заліку Завантажити
pdf Соціальне забезпечення у сфері охорони здоровя. Питання до заліку Завантажити
pdf Розклад екзаменаційної сесії Завантажити
pdf Відповідальність за правопорушення у сфері господарської діяльності. Питання до заліку Завантажити
pdf Відповідальність за правопорушення у сферах медичної і фармацевтичної діяльності. Питання до заліку Завантажити
pdf Розклад екзаменаційної сесії Завантажити
pdf Відповідальність за правопорушення у сфері господарської діяльності. Питання до заліку Завантажити
pdf Судові експертизи. Питання до заліку Завантажити
pdf Комерційне право. Питання до іспиту Завантажити
заочна форма навчання
pdf Розклад занять з 17.10 по 04.11. Завантажити
pdf Цивільне право. Завдання для практичних занять Завантажити
pdf Розклад занять з 05.02 по 24.02 Завантажити
pdf Графік перездач за 5 семестр Завантажити
pdf Докази і доказування у цивільному судочинстві. Питання до заліку Завантажити
pdf Адвокат у кримінальному провадженні. Питання до заліку Завантажити
pdf Право інтелектуальної власності. Питання до заліку Завантажити
pdf Графік чергувань викладачів у І семестрі 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Кримінальне право. Питання до заліку Завантажити
pdf Зразок титульної сторінки Завантажити
pdf Цивільний процес. Питання до іспиту Завантажити
pdf Графік навчального процесу на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Кримінальний процес. Питання до заліку Завантажити
pdf Кримінальне право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Цивільне право. Питання до заліку Завантажити
pdf Цивільне право. Тематика курсових робіт Завантажити
pdf Основи прокурорської діяльності. Питання до заліку Завантажити
pdf Міжнародне право. Завдання до контрольних робіт Завантажити
pdf Цивільний процес. Питання до заліку Завантажити
pdf Міжнародне право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Графік навчального плану на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Трудове право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Трудове право. Тематика курсових робіт Завантажити
pdf Цивільне право. Питання до іспиту Завантажити
pdf Фінансове право. Питання до заліку Завантажити
pdf Кримінальний процес. Питання до іспиту Завантажити
pdf Адміністративне судочинство. Питання до заліку Завантажити
заочна форма навчання
pdf Парламентське право. Питання до заліку (базова середня освіта) Завантажити
pdf Парламентське право. Питання до заліку (базова вища освіта) Завантажити
pdf Адміністративне право. Питання до іспиту (базова вища освіта)Завантажити
pdf Державне будівництво та місцеве самоврядування. Питання до іспиту (базова вища освіта) Завантажити
pdf Державне будівництво та місцеве самоврядування. Завдання до контрольних робіт (базова вища освіта) Завантажити
pdf Кримінальне право (ч. загальна). Тематика курсових робіт (базова вища освіта) Завантажити
pdf Кримінальне право (ч. загальна). Тематика курсових робіт (базова середня освіта) Завантажити
pdf Адміністративне право. Контрольні роботи (оновлені) (базова вища освіта)Завантажити
pdf Адміністративне право. Контрольні роботи (оновлені) (базова середня освіта) Завантажити
pdf Державне (конституційне) право зарубіжних країн. Питання до заліку (базова вища освіта) Завантажити
pdf Державне (конституційне) право зарубіжних країн. Питання до заліку (базова середня освіта) Завантажити
pdf Відповідальність за адміністративні правопорушення. Питання до заліку (базова середня освіта)Завантажити
pdf Відповідальність за адміністративні правопорушення. Питання до заліку (базова вища освіта)Завантажити
pdf Розклад з 26.02 по 17.03 Завантажити
pdf Зразок титульної сторінки Завантажити
pdf Соціально-політичні студії. Питання до іспиту (базова середня освіта) Завантажити
pdf Соціально-політичні студії. Питання до іспиту (базова вища освіта) Завантажити
pdf Графік навчального процесу на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Основи римського приватного права. Питання до заліку Завантажити
pdf Адміністративне право. Питання до іспиту (базова середня освіта) Завантажити
pdf Юридична деонтологія. Питання до заліку (базова вища освіта) Завантажити
pdf Теорія держави та права. Питання до іспиту (базова вища освіта) Завантажити
pdf Графік навчального плану на 2017-2018 н.р. (базова вища освіта) Завантажити
pdf Право власності та його захист. Питання до заліку (базова вища освіта) Завантажити
pdf Право власності та його захист. Питання до заліку (базова середня освіта) Завантажити
pdf Кримінальне право (ч. загальна). Питання до іспиту (базова вища освіта) Завантажити
pdf Кримінальне право (ч. загальна). Питання до іспиту (базова середня освіта) Завантажити
pdf Графік навчального плану на 2017-2018 н.р.(базова середня освіта) Завантажити
pdf Державне будівництво та місцеве самоврядування. Завдання для контрольних робіт (базова середня освіта) Завантажити
pdf Державне будівництво та місцеве самоврядування. Питання до іспиту (базова середня освіта) Завантажити
pdf Цивільне право. Питання до заліку (базова середня освіта) Завантажити
pdf Права людини та її захист. Питання до заліку (базова середня освіта) Завантажити
pdf Цивільне право. Питання до іспиту (базова вища освіта) Завантажити
pdf Цивільне право. Питання до іспиту (базова середня освіта) Завантажити
pdf Історія держави та права зарубіжних країн. Завдання для контрольних робіт (базова вища освіта) Завантажити
pdf Історія держави та права зарубіжних країн. Питання до іспиту (базова вища освіта) Завантажити
pdf Історія держави та права України. Питання до іспиту (базова вища освіта) Завантажити
pdf Права людини та її захист. Питання до заліку (базова вища освіта) Завантажити
pdf Організація судових та правоохоронних органів. Питання до іспиту (базова вища освіта) Завантажити
pdf Графік чергувань викладачів у І семестрі 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Конституційне право України. Тематика курсових робіт (базова вища освіта) Завантажити
pdf Конституційне право України. Питання до іспиту (базова середня освіта) Завантажити
pdf Конституційне право України. Питання до іспиту (базова вища освіта) Завантажити
pdf Конституційне право України. Тематика курсових робіт (базова середня освіта) Завантажити
pdf Кримінальне право (ч. загальна). Питання до заліку (базова середня освіта)Завантажити
pdf Графік перездач академічних заборгованостей Завантажити
заочна форма навчання
pdf Графік навчального плану на 2017-2018 н.р.Завантажити
pdf Розклад занять з 06.11 по 25.11 (оновлений) Завантажити
pdf Філософія. Питання до іспиту Завантажити
pdf Юридична деонтологія. Питання до заліку Завантажити
pdf Українська мова та юридична термінологія. Питання до заліку Завантажити
pdf Історія держави та права зарубіжних країн. Завдання для контрольних робіт Завантажити
pdf Розклад з 26.02 по 17.03 Завантажити
pdf Основи римського приватного права. Питання до заліку Завантажити
pdf Іноземна мова. Питання до іспиту Завантажити
pdf Теорія держави та права. Питання до іспиту Завантажити
pdf Зразок титульної сторінки Завантажити
pdf Українська культура. Питання до іспиту Завантажити
pdf Організація судових та правоохоронних органів. Питання до іспиту Завантажити
pdf Іноземна мова. Питання до заліку Завантажити
pdf Логіка. Питання до іспиту Завантажити
pdf Історія розвитку конституціоналізму в Україні. Питання до заліку Завантажити
pdf Історія держави та права зарубіжних країн. Питання до іспиту Завантажити
pdf ІДПУ. Тематика курсових робіт Завантажити
pdf ІДПУ. Питання до іспиту Завантажити
pdf Графік чергувань викладачів у І семестрі 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Графік навчального процесу на 2017-2018 н.р. Завантажити
pdf Графік перездач академічних заборгованостей Завантажити