Повернутися на головну

Онлайн перегляд відеолекцій
"Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ", лектор Коваленко Л.П. Перегляд
"Військове адміністрування", лектор Мартиновський В.В. Перегляд
"Правовий захист економічної конкуренції", лектор Масляєва К.В. Перегляд
"Загальні засади правового регулювання господарсько-договірних відносин", лектор Мілаш В.С. Перегляд
"Поняття ринку фінансових послуг, його структура та функції в сучасних умовах економічного розвитку України", лектор Масляєва К.В. Перегляд
"Державне регулювання господарської діяльності", лектор Кузьміна М.М. Перегляд
"Суб’єкти господарської діяльності", лектор Селіванова І.А. Перегляд
"Організація роботи Верховної Ради України", лектор Любченко П.М. Перегляд
"Основи конституційного права Республіки Болгарія", лектор Закоморна К.О. Перегляд
"Члени територіальної громади як суб’єкти муніципально-правових відносин", лектор Лялюк О.Ю. Перегляд
"Конституційно-правовий статус народного депутата України", лектор Барабаш Ю.Г. Перегляд
"Правовий захист Конституції України", лектор Барабаш Ю.Г. Перегляд
"Конституційна юрисдикція", лектор Селіванов А.О. Перегляд
"Склад злочину", лектор Пономаренко Ю.А. Перегляд
"Злочини проти особи. Злочини проти власності", лектор Гізімчук С.В. Перегляд
"Покарання та його призначення", лектор Ус О.В. Перегляд
"Установча лекція з особливої частини кримінального права України для підготовки до державних іспитів", лектор Дзюба Ю.П. Перегляд
"Загальна характеристика нового кримінально-процесуального кодексу", лектор Капліна О.В. Перегляд
"Заходи забезпечення кримінального провадження", лектор Дроздов О.М. Перегляд
"Запобіжні заходи", лектор Дроздов О.М. Перегляд
"Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження", лектор Туманянц А.Р. Перегляд
"Процес доказування в кримінальному провадженні", лектор Бережний О.І. Перегляд
"Провадження в суді апеляційної інстанції", лектор Мірошников І.Ю. Перегляд
"Запобіжні заходи: окремі нововведення за КПК України 2012 р.", лектор Тітко І.А. Перегляд
"Засади (принципи) кримінального провадження", лектор Мирошниченко Т.М. Перегляд
"Вступне слово", лектор Мусієнко І.І. Перегляд
"Загальна характеристика кримінального повадження", лектор Дроздов О.М. Перегляд
"Початок досудового провадження", лектор Гриненко С.О. Перегляд
"Система та загальний порядок проведення слідчих (розшукових) дій", лектор Капліна О.В. Перегляд
"Система та загальний порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій", лектор Шехавцов Р.М. Перегляд
"Джерела доказів, та їх допустимість", лектор Дроздов О.М. Перегляд
"Робота з речовими доказами у кримінальному провадженні", лектор Кудінов С.С. Перегляд
"Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному проваджнні", лектор Кудінов С.С. Перегляд
"Заходи забезпечення кримінального провадження", лектор Дроздов О.М. Перегляд
"Повідомлення про підозру", лектор Гриненко С.О. Перегляд
"Звільнення від відбування покарання", лектор Романов М.В. Перегляд
"Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі", лектор Валуйська М.Ю. Перегляд
"Останнi змiни до кримiнально-виконавчого законодавства", лектор Автухов К.А. Перегляд
"Міжнародно-правове регулювання теріторіальних просторів", лектор Галан В.О. Перегляд
"Набуття членства в Європейському Союзі: критерії та процедура", лектор Анакіна Т.М. Перегляд
"Юридичні особи в міжнародному приватному праві", лектор Чевичалова Ж.В. Перегляд
"Інституційна система Європейського Союзу", лектор Трагнюк О.Я. Перегляд
"Закон України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року: основні новації", лектор Лапкін А.В. Перегляд
"Адвокатура як правозахисний інститут", лектор Вїльчик Т.Б. Перегляд
"Судово-медична танатологія. Ранні та пізні трупні явища. Встановлення давності настання смерті", лектор Білецька Г.А. Перегляд
"Основні положення кримінального процесуального кодексу України щодо участі прокурора у провадженні у суді першої інстанції", лектор Мельник О.В. Перегляд
"Органи, що забезпечують функціонування судової влади", лектор Овчаренко О.М. Перегляд
"Органи національної поліції України", лектор Овчаренко О.М. Перегляд
"Теорія держави та права", планова лекція, лектор Погребняк С.П. Перегляд
"Теорія держави та права", установчі лекції №1-4, лектор Христова Г.О. №1, №2, №3, №4
"Трудове право", установча лекція, лектор Ярошенко О.М. Перегляд
"Трудове право", установча лекція, лектор Жернаков В.В. Перегляд
"Трудове право. Дисципліна праці", лектор Кравцов Д.М. Перегляд
"Предмет, метод система права пенсійного забезпечення. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення", лектор Вєтухова І.А. Перегляд
"Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Пенсійні виплати в солідарній системі. Пенсійне забезпечення осіб за окремими законами України", лектор Яковлєва Г.О. Перегляд
"Правове регулювання здійснення персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Правове регулювання бюджетного процесу у Пенсійному фонді України", лектор Яковлєв О.А. Перегляд
"Загальні засади організації роботи в органах Пенсійного фонду України", лектор Швець Н.М. Перегляд
"Вихідні засади податково-правового регулювання", лектор Дмитрик О.О. Перегляд
"Адміністрування податків і зборів: поняття, зміст, процедури реалізації", лектор Дмитрик О.О. Перегляд
"Оглядова лекція з загальних положень цивільного права", лектор Спасибо-Фатєєва І.В. Перегляд
"Окремі питання недоговірних зобов’язань в цивільному праві", лектор Ігнатенко В.М. Перегляд
"Договір підряду. Види договору підряду", лектор Коробцова Н.В. Перегляд
"Договір перевезення", лектор Таш’ян Р.І. Перегляд
"Правочини", лектор Крат В.I. Перегляд
"Договiр управлiння майном", лектор Янишен В.П. Перегляд
"Договiр страхування", лектор Янишен В.П. Перегляд
"Поняття, загальна характеристика i класифiкацiя цивiльно-правових договорiв", лектор Карнаух Б.П. Перегляд
"Договiр позики", лектор Янишен В.П. Перегляд
"Кредитний договiр", лектор Янишен В.П. Перегляд
"Договiр банкывського вкладу (депозиту)", лектор Янишен В.П. Перегляд
"Договiр купівлі-продажу та його види, лектор Кривобок С.В. Перегляд
"Право інтелектуальної власності (загальні положення)", лектор Сімсон О.Е. Перегляд
"Докази та доказування у цивільному процесі", лектор Гусаров К.В. Перегляд
"Апеляційне провадження", лектор Гусаров К.В. Перегляд
"Сутність і структура пізнавального процесу. Наукове пізнання, його форми та методи", лектор Дзьобань О.П. Перегляд
"Німецька класична філософія", лектор Жданенко С.Б. Перегляд
"Філософське вчення про розвиток", лектор Жданенко С.Б. Перегляд
"Вітчизняні філософські традиції", лектор Калиновський Ю.Ю. Перегляд
"Філософія Середньовіччя, Відродження та Реформації", лектор Коваленко І.І. Перегляд
"Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві", лектор Коваленко І.І. Перегляд
"Філософський аналіз суспільства", лектор Мануйлов Є.М. Перегляд
"Філософія Нового часу і доби Просвітництва", лектор Мелякова Ю.В. Перегляд
"Філософський сенс проблеми буття. Розуміння матерії", лектор Мелякова Ю.В. Перегляд
"Сенс і спрямованість історії", лектор Сатохіна Н.І. Перегляд
"Свідомість як філософська проблема", лектор Трофименко В.А. Перегляд
"Духовне життя суспільства і культура", лектор Трофименко В.А. Перегляд

Майстер-клас "Інновації конституційного права у Росії", лектор Авакян С.А. Перегляд